Når Bremnes Seashore og Varde Fiskeoppdrett nå skal forlenge levetiden på flytekragene sine, må konstruksjonene tas opp på land.
Når Bremnes Seashore og Varde Fiskeoppdrett nå skal forlenge levetiden på flytekragene sine, må konstruksjonene tas opp på land.

Tilbyr levetidsforlengelse av flytekrager

- En levetidsforlengelse av én flytekrage gjør at man unngår å produsere 18 nye tonn med plast – og de CO₂-utslippene det medfører. Det forteller ScaleAQ i en pressemelding.

Publisert

mDe forteller samtidig at både Bremnes Seashore og Varde Fiskeoppdrett nå skal forlenge levetiden på flytekragene sine, og dermed skal de gigantiske konstruksjonene nå tas opp på land.

Njål Tvedt er regionsjef sør i ScaleAQ.
Njål Tvedt er regionsjef sør i ScaleAQ.

— De eldste flytekragene med slike store dimensjoner har nå begynt å nå slutten av den forventede levetiden sin. Siden denne generasjonen med flytekrager er dimensjonert for moderne oppdrett kan vi nå begynne å forlenge levetiden. Vi tror vi er først ute med å tilby levetidsforlengelse som et produkt for alle eksisterende kunder, forklarer Njål Tvedt, som er bærekraftsambassadør og regionsjef sør i ScaleAQ.

Flytekrage i sitt livs beste form

Flytekragen Bremnes Seashore har levert inn for levetidsforlengelse har gjort jobben sin over de siste 15 årene. Den er med andre ord godt brukt.

- Likevel kommer flytekragen til å ha høyere kvalitet enn noen gang tidligere når den legges ut i sjøen igjen. I praksis betyr levetidsforlengelsen at hele plastringen gjenbrukes, sammen med både håndlisten og gangbanene. Ståldelene må derimot fornyes for at merden skal få sertifikat for 15 nye år, forteller ScaleAQ.

— All plastikken er i god stand, og det er kun små slitedeler som må fornyes. Alt av stål sendes til resirkulering, og siden det nye stålet er i bedre kvalitet enn det som ble montert på for 15 år siden, kommer denne merden til å være i sitt livs beste form, forklarer prosjektansvarlig sjø, Eivind Sæverud i Bremnes Seashore.

ScaleAQ mener flytekragene vil være i bedre tilstand etter jobben, fordi de nye komponentene som blir benyttet er i bedre kvalitet nå enn de var for 15 år siden.
ScaleAQ mener flytekragene vil være i bedre tilstand etter jobben, fordi de nye komponentene som blir benyttet er i bedre kvalitet nå enn de var for 15 år siden.

Ser kun fordeler

— Jeg ser ingen risikoer eller ulemper med levetidsforlengelse. Dette er et mye bedre valg for miljøet sammenlignet med å kjøpe nytt – og så ser vi at det i tillegg er økonomisk gunstig, forklarer Sæverud og fortsetter:

— Personlig mener jeg at dette er det aller beste alternativet for en flytekrage som når slutten av levetiden sin. Det aller verste er selvsagt at brukt plastikk havner i miljøet eller på deponi, men det er selvsagt at vi skal unngå det. Dernest kan plastikk gå til forbrenning for å lage energi, eller så kan den gå til en energikrevende gjenvinningsprosess, sier han.

- Utgjør en forskjell

Den oppfatningen deler ifølge pressemeldingen en annen oppdretter, områdeleder Ole Kristoffer Lundberg i Varde Fiskeoppdrett, som eier den andre flytekragen som nå levetidsforlenges.

— Vi må bruke det vi allerede har, når det er mulig. I tillegg til at vi har et stort personlig engasjement for å påvirke miljøet rundt oss minst mulig, har vi også kunder som forventer at vi dokumenterer alt miljøarbeidet vårt. Det gjør at vi er avhengige av at leverandørene våre gjør mest mulig for å minske sitt fotavtrykk, og at hele verdikjeden stiller tydelige krav til hverandre.

— Totalt sett vil jo levetidsforlengelsen av kun denne ene flytekragen utgjøre en ganske stor forskjell.

Ved å ikke produsere en ny flytekrage, spares det rundt 42 tonn med CO₂-utslipp. Regner man med transporten, og isoporet som også skal gjenbrukes, blir den totale besparelsen på over 44 tonn med CO₂. Det tilsvarer det årlige CO₂-utslippet til syv nordmenn. I Norge kaster vi plast tilsvarende rundt 100 kilo per person hvert år, og kun en fjerdedel av dette blir gjenvunnet.