Brit Hjeltnes

Juleintervju: Savner hårete mål fra næringen

- Et svinn på nærmere 20 prosent er fremdeles alt for høyt. Selskap som har satt fokus på dette har vist at det er fullt mulig å få dette tallet ned, sier Brit Hjeltnes Fagdirektør fisk- og skjellhelse ved Veterinærinstituttet i dagens juleintervju.  

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Næringens fokus i fremtiden mener hun bør være på utviklingsarbeidet med å redusere lakselus og andre sykdomsproblemer.

- Første generasjon av mobiltelefoner veide flere kilo og måtte bæres i en ryggsekk. Jeg tror vi vil se en lignende utvikling med en rekke av de tekniske løsningene som nå er lansert. Rensefisk er mange steder blitt en viktig del av lakselus-bekjempelsen, men vi må i felleskap arbeide for å bedre helsesituasjonen for leppefisk og rognkjeks, sier hun.

- Et svinn på nærmere 20 prosent er fremdeles alt for høyt. Selskap som har satt fokus på dette har vist at det er fullt mulig å få dette tallet ned, legger hun til.

De andre sykdomsproblemene ønsker hun også at det jobbes mer med.

- Her savner jeg at næringen setter seg litt mer hårete mål. Lakselusa kan vi ikke utrydde, men det finnes andre sykdomsagens, som for eksempel PD, som næringen på sikt ikke trenger å leve med. I Nord-Norge har ILA vært en stor sykdomsutfordring de siste årene. Heldigvis har både Mattilsynet og næringen tatt grep, og følges dette arbeidet opp, har jeg god tro på at ILA-situasjonen skal bli langt bedre til neste jul. Men sykdomsproblemer vil få økt oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, påpeker hun.

Lus og omdømme

Fagdirektøren viser til at man ikke kommer utenom lakselus og omdømmet når det gjelder næringens utfordringer.

- En stadig økende resistensutvikling mot kjemiske lakselus-midler er den viktigste årsaken til luseutfordringene. Allerede i 2007 så vi klare tegn til dette, og utviklingen har akselerert. Når det gjelder omdømmeproblemet er det svært sammensatt, og det vil nok være andre som kan gi en bedre analyse av det. For meg handler det om å erkjenne at en har et problem og være klar på at en tar ansvaret for det, sier Hjeltnes.

Hun synes at næringen har kommet godt igang med utviklingen av nye metodikk og produksjonsmetoder for å redusere sykdomsproblemer, særlig lakselus.

- Det er i slike tider næringen virkelig får vist sin innovative kraft. Noen er redd for at enkelte nye produksjonsmetoder kan ta fra Norge naturgitte fordeler. Skulle det vise seg at dette er gode, fremtidsrettede løsninger vil de bli utviklet uavhengig av hva vi måtte mene. Da bør det være norske oppdrettsinteresser og ikke utlendinger som er i førersetet, mener hun.

Fagdirektøren poengterer at både lakselus, andre sykdomsproblemer, svinn og omdømme må arbeides videre med i 2016.

- Det er viktig at arbeidet med å utvikle å optimalisere nye metoder for behandling av lakselus. Det pågår en heftig diskusjon om i hvor stor grad lakselus fra oppdrettsfisk påvirker villfisk. Jeg er blond og enkel. Reduserer vi produksjonen av lakselus i merdene, er det bra både for oppdrettsfisken og for villfisken, forklarer hun.

Hun viser til at lakselus også er et stort problem for Færøyene og Chile.

- Dette er land som ikke har hatt en villaksproblematikk å ta hensyn til. Samhandling vil være nødvendig for å løse både lus og andre sykdomsproblemer. Dette er krevende, da oppdrettere ikke alltid har felles interesser. Imidlertid finnes det eksempler på fiskehelsenettverk som fungerer bra, og det vil være viktig å bygge på deres erfaringer. Jeg tror også at det er bra for næringen å sette seg nye, store mål for å bedre fiskehelsesituasjonen. Slike mål må være langsiktige for å være realistiske. Kommuniseres de på en tydelig måte, tror jeg det er viktig for omdømmet, konkluderer hun.

Berømmer Young Fish

Hjeltnes berømmer så  YoungFish-nettverket for arbeidet de gjør.

- Når jeg nå er blitt godt voksen, er jeg opptatt av etterveksten og rekrutteringen til næringen. Stå på! Det er dere som skal skape det nye oppdretts-Norge, sier hun.

Hun ønsker også den nye fiskeriminister Per Sandberg, en riktig god jul.

-  Og inviterer han til Veterinærinstituttet på nyåret. Da kan vi få gi han en mer detaljert oppdatering på sykdomsutfordringene næringen har. Det vil han dessverre trenge, avslutter hun.