Brit Hjeltnes sier at dersom man skal kunne kontrollere PD trenger man en effektiv vaksine. Foto: Eivind Senneset.

Tvilende til utryddelse av PD-virus

2018 har så langt vært preget av flere tilfeller av PD, og skal man kunne kontrollere sykdommen trenger man effektive vaksiner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Per 31. august viste statistikk at det i august var 12 tilfeller av PD-mistanke, hvorav syv av disse mistankene er bekreftet. Tallene for august er lavere enn de tre foregående månedene.

Totalt for 2018 er det så langt rapportert inn 121 mistenkte tilfeller av PD, dette er en liten økning sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, hvor det per slutten av august var rapportert inn 113 mistenkte tilfeller.

Antall innrapporterte mistanker om PD så langt i 2018. Klikk for større bilde. Foto: Veterniærinstituttet.

Brit Hjeltnes, fagdirektør fiskehelse i Veterniærinstituttet, sier til Kyst.no at økt krav til screening bidrar til at tilfeller av PD plukkes opp raskere enn tidligere.

- Dette kan være delvis, men ikke hele forklaringen til økte PD-tall.  

Hun påpeker at i endemiske områder er det et stort smittepress på nyutsatt fisk. I tillegg er nok dessverre ikke brakkleggingssoner optimalt utformet.

- I PD-fritt område er nok årsakene mer sammensatt og vil variere fra tilfelle til tilfelle, utdyper hun.

Utrydde PD-virus

MSD Animal Health meldte i september om mindre vaksinering mot PD så langt i år sammenliknet med 2017. Den viktigste funksjonen til vaksinen er å styrke laksens immunforsvar slik at den klarer å motstå smitte bedre. MSD Animal Health sin forskning viser at PD-vaksinering reduserer virusproduksjonen hos fisk, noe som bidrar til redusert spredning av PD-virus.

Hjeltnes sier at dersom vaksinen er svært effektiv, vil man raskt kunne se en effekt, men er det en mindre forbedring, vil det være vanskeligere å fange dette opp.

- Ingen ting ville glede meg mer enn om vi fikk en virkelig effektiv vaksine. Dersom vi skal kunne kontrollere sykdommen, trenger vi en effektiv vaksine, men om vi skal klare å utrydde PD-virus, er jeg i dag mer tvilende til.

Forventer «normalt» forløp

Hjeltnes sier at det blir spennende å se hva fortsettelsen av året byr på når det gjelder utviklingen av PD.

- Jeg tror ikke vi vil se de samme toppene som vi så i oktober/november i fjor, men at vi vil se et mer «normalt» forløp, med færre tilfeller utover høsten, avslutter hun.

Har du lyst å dele en nyhet eller sitter på tips om noe som skjer innen havbruksnæringen? Tips oss gjerne på redaksjon@kyst.no og merk emnefeltet med: “Tips”, så kontakter vi deg.