Stor vekst for brønnbåtrederiet på Herøy

Brønnbåtrederiet Rostein endte 2017 med et overskudd på 223 millioner kroner. Omsetningen økte fra 620 millioner i 2016 til 809 millioner kroner i 2017.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Driftsresultatet for 2017 var på 265, 8 millioner kroner i 2017 mot 227, 8 millioner kroner året før.

Selskapet eier følgende brønnbåter:

 •  MS «Robas»
 • MS «Rostein»
 • MS «Rohav»
 • MS «Ro Chief»
 • MS «Robris
 •  MS «Langesund»
 • MS «Ro Master»
 • MS «Ro Fjord
 •  MS «Ro Fjell»
 •  MS «Ro Arctic»
 •  MS «Ro Server»
 •  MS «Ro North» MS «Ro West»

MS «Ro Fortune» ble levert fra Larsnes Mek. Verksted i 2018 og omtales i Skipsrevyen 8/2018. 

Alle Rosteins skip er NOR-registrert og i hovedsak bemannet med norsk mannskap. Skipene opererer i Norge, men tilbyr også tjenester i Danmark, Færøyene, Skottland, Island og Russland.    

- Rostein As fortsatte den positive utviklingen i 2017 og leverte en tilfredsstillende omsetning og resultat, melder styret i årsberetningen.

Selskapets kontorer ligger på Herøy i Sandøy kommune i Møre og Romsdal. I tillegg er det etablert et avdelingskontor i Ålesund.

Gode fremtidsutsikter

- Selskapet vil fortsette med fokus på innovative løsninger. Styret er av den oppfatning at gode løsninger sammen med godt mannskap skaper merverdi for kundene, og bidrar til at de skal kunne lykkes med sin oppdrettsvirksomhet, opplyses det.

Nøkkeltall:

Selskapet skriver at det ser positive fremtidsutsikter for brønnbåtbransjen, spesielt for større og mer effektive fartøy med godt utstyr og moderne teknologi

Arbeidsmiljø

Ansatte har ikke vært utsatt for alvorlige ulykker eller skader i forbindelse med utførelsen av sitt arbeid bortsett fra en hendelse om bord på MS “Ro North” der en av de ansatte ble skadet som følge av en grunnstøting. Sykefraværet utgjør 4,6 prosent for seilende og 2,8 prosent for administrativt personell i 2017.

Nestleder Glen Bradley ønsker ikke å kommentere regnskapet utover det som står i årsberetningen.