Det 26 meter lange servicefartøyet er designet for akvakulturindustrien.

Brunvoll med utstyrspakke til akvakultur servicefartøy

Brunvoll leverer hovedfremdrift, tunneltrustere og kontrollsystem til Moen Marins nye servicefartøy for akvakulturindustrien.

Publisert Sist oppdatert

Brunvoll er valgt til å levere et bredt utvalg av utstyr til et nytt kompakt servicefartøy designet av Marin Design AS for Moen Marin for akvakulturindustrien, inkludert hovedfremdrift, tunneltrustere og Brunvolls BruCon-kontrollsystem. Fartøyet er designet for høy trekkraft, og denne ekstra evnen vil gjøre fartøyet mer attraktivt i en krevende sektor, uttaler selskapet i en pressemelding.

Det nye kompakte servicefartøyet er et flerbruksfartøy med enkeltskrog bygget i stål. Fartøyet er designet for akvakulturbransjen, og er dimensjonert for tyngre operasjoner med relativt høy trekkraft. Fartøyet vil være 26 meter langt og 12,4 meter bredt. 

Systemet som leveres til servivcefartøyet

- Brunvoll leverer et hovedfremdrifts- og girsystem for fartøyet. I tillegg vil de to tunneltrusterne for det nye servicefartøyet gi manøvrerbarhet og posisjonering. På toppen er Brunvolls BruCon-system med komplett kontroll-, overvåkings- og automatiseringsløsning. BruCon er designet og optimalisert for hele spekteret av Brunvolls fremdrifts- og thrusterenheter, og gir mannskapet kontroll fra flere styreposisjoner ombord, skriver selskapet.

- Skrogdesignet med en enkelt fremdriftsenhet gjør det mulig for oss å optimalisere dette akvakulturservicefartøyet for både høy trekkraft og god hastighet, noe som gjør dette til en verdifull ressurs for industrien som er i stand til å utføre tunge oppgaver, sier Vidar Liaskar, salgssjef i Brunvoll.