Bente Ruyter og kollegene hennes på Nofima har funnet ut hvordan en ny olje gjør fisken sunnere.

Har forsket på ny GMO oljekilde. Dette kom de frem til

Forskere fra Nofima har sammen med Mowi nylig publisert en vitenskapelig artikkel i Aquaculture knyttet til forsøk på filekvalitet hos laks fôret med ekstra omega 3-rik rapsolje.  

Når fisk spiser planteolje med marint omega-3, får den mer omega-3 i kjøttet, bedre pigmentering og færre mørke flekker. Nå er en ny olje godkjent og kan brukes i fiskefôret i Norge. 

Slik det er i dag, klarer ikke verden å produsere nok ingredienser med marine omega-3-fettsyrer. Etterspørselen er større enn tilbudet.

Bente Ruyter har forsket i mange år for å finne ut hvordan oppdrettslaksen skal få høyere innhold av omega-3 i kroppen. Et svar er olje fra genmodifisert raps.

Vitenskapelig artikkel

Artikkelen heter "Improved fillet quality in harvest-size Atlantic salmon fed high n-3 canola oil as a DHA-source" og er publisert i Aquaculture.

Høydepunkter fra studien:

  • Kosthold med n-3-rik rapsolje påvirket ikke langsiktig vekst og fôreffektivitet hos laks i merder i sjø.
  • Kosthold med n-3-rik rapsolje var effektivt i å øke innholdet av DHA og redusere forholdet mellom n-6 og n-3 i laksens vev.
  • Kosthold med n-3-rik rapsolje forbedret farge på fileten.
  • Kosthold med n-3-rik rapsolje reduserte forekomsten og alvorlighetsgraden av mørke melaninflekker i laksefileter.
  • Prosjektet ble finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forsknings­finansiering (FHF), og gikk i sam­arbeid med Hav­forsknings­­instituttet, Nuseed og Mowi.

    Les den vitenskapelige artikkelen her 

Olje fra canola

- Mattilsynet har godkjent en olje som kommer fra genmodifisert canola slik at den kan brukes i fôret til oppdrettslaks. Planten produserer marine omega-3-fettsyrer. Det er flere års forskning i samarbeid med industrien som har ført til at vi er kommet så langt, sier Ruyter, som er seniorforsker hos Nofima.

Canola er en variant av vanlig raps. Canolaen som gir oljen som Nofima har forsket på, er så genmodifisert videre av det australske forskningsmiljøet CSIRO i samarbeid med selskapet Nuseed. Resultatet er at den inneholder mer av de omega-3-fettsyrene som laksen trenger for å holde seg frisk, og som mennesker har godt av.

- Dette er en ekstrahert olje, sier Bente Ruyter. Det vil si at den er trukket ut av canolafrøene og ikke har med seg noe av det arvematerialet som er genmodifisert i planten.

- Det er gjort forskning gjennom mange år for å se om denne oljen er egnet i fiskefôr, sier hun. Forskerne har funnet ut at det er den, og nå har altså Mattilsynet satt godkjentstempel på den.

En ny olje er godkjent og kan brukes i fiskefôret i Norge. På bildet sees helt vanlig rapsolje (t.v) og fiskeolje.

EPA og DHA

Det handler om omega-3-fettsyrene kalt EPA og DHA. I naturen er det mikroalgene i havet som produserer slike fettsyrer. Så spiser krepsdyr disse mikroalgene, og fisken spiser krepsdyrene. Dermed ender EPA og DHA opp i fisken.

I oppdrettslaksen har det vært vanskelig å få nok av disse fettsyrene. Derfor er genene fra mikroalgene satt inn i canola-planten slik at den også kan lage de samme fettsyrene. Når oljen brukes i fiskefôret, har forskerne funnet ut at fisken får bedre ytelse, mer omega-3 og færre mørke flekker (melaninflekker) og bedre rødfarge i filet.

Ikke mer villfisk å hente

- Produksjonen av fiskeolje er stabil i verden: det er ikke bærekraftig å fiske mer villfisk. Derfor blir det mindre og mindre tilgjengelig hvert år for en akvakulturnæring som vokser, sier Ruyter. I år 2000 utgjorde fiskeolje rundt 30 prosent av fôret til laksen. I 2020 var andelen nede i ti prosent.

- Forskningen vår har vist at det ikke er sunt for laksen å gå så lavt. Den blir mindre robust og kjøttet får dårligere farge. Ergo har næringen begynt å øke nivået av omega-3-fettsyrer i fôret igjen, forteller hun.

Trenger nye omega-3-kilder

- Produksjon av genmodifisert canola i verden har stort potensiale for vekst, og blir antagelig en viktig, ny kilde til omega-3 i fôret, sier Ruyter.

Det gjør at fisken blir sunnere enn om den kun fôres med standard planteolje – og den ser bedre ut, også. Laksen trenger et visst nivå av omega-3 i fôret for at fileten skal få den delikate rosafargen som folk flest ønsker. Forskningen til Nofima viser også at den omega-3-rike canolaoljen reduserte forekomsten og alvorlighetsgraden av mørke melaninflekker i laksefileten.

Nofima har tidligere vist at fettsyren DHA har denne effekten.

For å dokumentere oljens egenskaper i laksen, har forskerne måttet gjøre forsøk både i ferskvann, i lukkede kar og til slutt i merder i sjøen. Hele tiden har de måttet sørge for at ingenting forsvinner ut i naturen rundt. Så har de gjort forsøk i alle livsfasene til fisken.

- Nå er olje godkjent for bruk. Om næringen tar den i bruk, er en annen sak. Men jeg tror det vil tvinge seg frem, sier Bente Ruyter.