Cato Lyngøy daglig leder i Hauge Aqua. Foto: Pål Mugaas Jensen.

For få konsesjoner gir Eggerøre

Cato Lyngøy sier at konseptet «Egget» vil bli skrinnlagt dersom ikke Marine Harvest får alle de omsøkte tillatelsene.

Publisert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Cato Lyngøy daglig leder i Hauge Aqua har lenge gått med en drøm om at konseptet «Egget» skal realiseres, men nå er fremtiden uklar.

Fiskeridirektoratet gav i november i fjor grønt lys for Marine Harvests konsept, Egget i et såkalt kvalifiserende vedtak.

Da vurderte imidlertid Fiskeridirektoratet at kun fire av de totalt 14 omsøkte tillatelsen var nødvendig. Siden da har Marine Harvest  jobbet med utdypende dokumentasjon av Egget, som direktoratet krever for å treffe endelig tildelingsvedtak.

- Vi har hatt fortløpende god dialog i denne prosessen. Vi regner med å ha levert nødvendig dokumentasjon like over påske, opplyser Lyngøy til Kyst.no.   

Utenom dokumentasjon til direktoratet, sier han at de har jobbet med prosjektering av piloten, produksjonsplanlegging og utrustning.

-  Det er stor interesse fra leverandørene å være med på Egget. Det setter vi stor pris på. Vi trenger virkelig de smarteste løsningene for å lykkes!

Les også: Vil «trøkke til» med «Egget» 

Cato Lyngøy gründer av Hauge Aqua har stor tro på prosjektet, men opplyser at dersom de ikke får alle konsesjonene kan Marine Harvest skrinlegge prosjektet. Foto: Therese Soltveit.

Kan bli skrinlagt uten alle konsesjonene

På spørsmål om han tror de får fullstendig godkjennelse sier han at "Egget" representerer en teknologiplattform som har potensiale til å løse eksisterende miljøutfordringer der næringen driver i dag og dermed skape bærekraftig vekst.

- Men da må den testes i en industriell skala som gjør at stordriftsfordelen kan bli utløst. Marine Harvest fastholder at dersom det ikke gis 14 konsesjoner, er det ikke mulig å verifisere teknologien i industriell skala.

- Da er prosjektet kommersielt uinteressant og vil bli lagt ned. Her må det treffes et valg i første omgang fra Fiskeridirektoratet. Et utilstrekkelig vedtak vil bli påklaget og da ligger ballen hos Fiskeriministeren.

«Egget»

  • Er en lukket teknologi som er formet som et egg.
  • Det skal være 44 meter høyt, 33 meter bredt og 90 % av konstruksjonen vil være under vann.
  • Hvert egg skal på sikt kunne romme 1000 tonn laks.

Marine Harvest-sjef Alf Helge Aarskog har tidligere uttalt til kyst.no at de er avhengige av størrelse for å lykkes.

Piloten har de samme funksjonene

Lyngøy påpeker at de selvsagt håper at myndighetene ser den unike muligheten som ligger i teknologien.

- Etter å lagt bak oss det meste av prosjekteringen, er vi sammen med Mundal-gruppen nå trygge på at Egget vil fungere teknisk. Piloten vil ha de samme funksjonene som en storskala-enhet. All vår kunnskap tyder på at fisken også vil vokse og trives i Egget, men det må verifiseres gjennom praktisk gjennomføring, legger han til.

Les også andre relaterte saker