Knut Ellekjær, administrerende direktør i Cermaq Norway forteller at lite sykdom og uønskede hendelser ga selskapet det beste resultatet i Norge noensinne.

Sterkt resultat for Cermaq Norge

Totalt i Norge fikk Cermaq et årsresultat på 2,17 milliarder i 2022. 

Publisert Sist oppdatert

Cermaq har gjort endringer i selskapsstrukturen for å kunne rapportere riktig i forhold til ny grunnrenteskatt. Cermaq Norway, som var selskapet som organiserte all Cermaqs oppdrett i Norge, er derfor delt i selskaper som følger avgrensningen til grunnrenteskatten. Resultatet, gjelder derfor hele Cermaqs oppdrettsvirksomhet i Norge.

- 2022 ble nok et godt år for driften vår med lite sykdom og uønskede hendelser. Det er mye takket være våre 600 ansatte som bidrar hver eneste dag, og dyktige leverandører som sikrer at vi har det utstyret og de verktøyene vi trenger til enhver tid. Med god hjelp av fortsatt høy etterspørsel fikk vi en omsetning på 6,5 milliarder, og det beste resultatet i Norge noensinne, sier administrerende direktør Knut Ellekjær i en pressemelding.

Godt resultat gir lokale ringvirkninger

Det gode resultatet gjør at Cermaq kan fortsette videreutviklingen av selskapet i Nordland og Finnmark, melder de. 

I Finnmark besluttet Cermaq å bygge nytt anlegg for postsmolt på Sørøya, et anlegg som vil sikre Cermaq egen smolt av høy kvalitet og gi 24 nye helårs arbeidsplasser i Hasvik kommune. Tidligere i høst kjøpte Cermaq i tillegg 5 123 tonn vekst i Finnmark i forbindelse med auksjonen av tillatelser. Dermed kan produksjonen i Finnmark økes med 15 - 20 % og gi grunnlag for flere arbeidsplasser og ringvirkninger ifølge selskapet. 

- For å styrke konkurranseevnen vår, må vi øke produksjonsvolumet slik at vi får en bedre utnyttelse av de investeringene som allerede er gjort. I tillegg er Finnmark et bra sted å drive oppdrett – ikke minst med tanke på at vi har en flott og sterk organisasjon og et godt samarbeid med vertskommuner og offentlig forvaltning i Finnmark, sier Ellekjær. 

- I Nordland har vi et godt resultat som gjør at vi kan fortsette satsingen på ny teknologi som kan bedre effektiviteten og bidra til en mer miljøvennlig produksjon. Blant annet tester vi ny teknologi mot lus, vi ser på løsninger for oppsamling og rensing av slam, vi samarbeider med Folla Alger på kombinert oppdrett av laks og tare, og vi jobber med å elektrifisere både anlegg og flåter for å få ned klimagassutslippene våre. Disse prosjektene gir også positive ringvirkninger hos lokale leverandører og samarbeidspartnere, noe som er viktig for oss, sier Ellekjær.

Folkene er viktigst

Høy aktivitet gir også flere medarbeidere, og over flere år har Cermaq forsøkt å øke mangfoldet i selskapet. 

- Vi har en målsetting om å øke andelen kvinner på sjøanleggene våre og i lederstillinger i selskapet, og selv om vi ikke er i mål ennå ser vi at målrettet arbeid med dette begynner å gi resultater i form av økende kvinneandel, sier Ellekjær.

Cermaq jobber også mye med forebyggende tiltak for å øke sikkerheten og redusere antall skader. Rapportering, gjennomgang og oppfølging av hendelser som kunne ledet til arbeidsulykker er sentralt for forbedringer, og i 2022 hadde selskapet 4 skader som medførte fravær. 

- Helse og sikkerhet kommer alltid først, og vi har iverksatt mange tiltak for å øke bevisstheten rundt helse og sikkerhet, og forbedre rutiner og prosedyrer. Det skal være trygt og sikkert å jobbe hos oss, sier Ellekjær.

I 2022 fikk Cermaq inn mange nye og dyktige folk. 

- Det å få tak i og å beholde og utvikle kloke hoder er viktig for oss for at vi skal kunne forbedre og utvikle oss. Å ha sterke, engasjerte og kompetente team gir gode resultater, sier Ellekjær.

Lusebekjempelse i fokus

Fremover er det arbeidet med å forbedre fiskevelferden og bekjempe lusa som vil få høyest prioritet. 

- Vi ser at det å forstyrre laksen med avlusingsoperasjoner ikke er ideelt for helsen og velferden til fisken. Derfor vil vi legge større innsats i å teste ut ulike teknologier som kan holde lusenivåene lave, slik at vi kan unngå å forstyrre fisken i det hele tatt. Blant annet tester vi nedsenkbare merder som holder laksen under vannlagene der lusa trives, og vi tester også såkalte «luselasere» som forebyggende metode for å fjerne lus fra laksen mens den svømmer rundt i merden. Gode økonomiske resultater henger nøye sammen med god helse og velferd for fisken, så hvis vi lykkes med dette er det vinn-vinn, avslutter Ellekjær.