Desinfeksjonsmiddel godkjent for akva-bruk

Desinfiseringsmiddelet Freebac er godkjent av Statens legemiddeltilsyn til bruk i akvakultur.

Publisert

Produktet er dermed oppført på Mattilsynets liste over godkjente desinfeksjonsmidler.

Desinfiseringsmiddelet Freebac, som forhandles av Karmøy-selskapet Oxyl-Clean er basert på hydrogenperoksid. Det skal ifølge forhandleren eliminere alle bakterier det kommer i kontakt umiddelbart, sammen med deres organiske vekstområde.

- Restproduktene er kun vann og oksygen, noe som gjør at middelet kan brukes hvor som helst og slippes direkte ut – uten noe form for negativt avtrykk i naturen, skriver selskapet i en pressemelding.

Ifølge Oxyl-Clean brukes Freebac allerede av nærmere 15% av landets kommuner mot legionella/biofilm i drikkevannsystemer i bygninger. Det er også mye brukt offshore. 

- Produktet som kan sprayes på alle overflater, påføres i tåkeform eller doseres i vannet. Det kan stå for desinfisering av alle typer overflater i hele den akvakulturelle næringskjeden; innvann og utslippsvann i anleggene, på båtene og slakteriene og i foredlingsprosess ut mot kundene, heter det.