Marinstudenter på Aqua Nor. Fra venstre: Hedda Sofie Sjøvaag, Hanne Buan, Lars Gellein Halvorsen, Maiken Berthelsen. Bilde: Katarina Berthelsen

Ønsker mer teknologisamarbeid med oppdrettsnæringen

Oppdrettsnæringen starter digitalisering av havbruk, og NTNU utvikler et «Digital Ocean Space». Men å få innpass i næringen har ikke vært lett.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

NTNU oppfordret under Aqua Nor til et bedre samarbeid mellom oppdrettsnæringen, ingeniører og teknologistudenter.

Lars Gellein Halvorsen valgte å spesialisere seg innen marine ressurser og havbruk, og starter nå på sitt femte og siste studieår innen Marin Teknikk på NTNU. Han forteller til kyst.no at oppdrettsnæringen ikke har vært en enkel næring å få innpass i som mariningeniør.

- Flere bedrifter står på stand og sier at de har behov for ingeniører. Allikevel får vi nesten aldri tilbakemelding når vi sender inn søknader, fortalte han.

Etterspurt sensordata

Ny teknologi innen oppdrett og havbruk utvikles som aldri før, samtidig som det blir oppfordret til et tettere og bedre samarbeid mellom fiskerinæringen og olje og gass. Dette gjelder ikke nødvendigvis bare forskingen på mulighet for produksjon i eksponerte havområder, men også for bruk av sensorer og innsamling av data. Offshorenæringen mottar mengder data fra sensorer til analyse hver dag. Slik er det ikke enda i oppdrettsnæringen.

Professor Ingrid Schjølberg fra NTNU er direktør for NTNU Havrom og forteller hvordan sensordata kan åpne mange nye dører for næringen.

- Sensorer i dag er smartere, mindre, raskere og billigere enn før, og gir muligheter for å måle alt tilknyttet produksjon og operasjon. Dette gjelder temperatur, pH, strukturbevegelse, biomasse og havbunnsforhold.

Digital tvilling

- Vi har også tro på at oppdrettsnæringen vil kunne benytte seg av konseptet å konstruere en Digital Twin, altså en digital tvilling for hele systemet, fortalte Schjølberg.

Tvillingen vil inneholde alt av data, for dynamikk, mekanikk og elektronikk. Dette åpner opp for en mer omfattende analyse av hele systemet, både teknisk, og med fokus på miljø og fiskevelferd. På denne måten kombineres fagretninger som marin konstruksjonsteknikk, hydrodynamikk, kybernetikk, biologi og datavitenskap.

Schjølberg og NTNU ønsker å oppnå bedre samarbeid med ingeniører og oppdrettsnæringen. De ser en økende interesse for havbruk, som gjenspeiles i antall masteroppgaver som skrives om temaet.

- Oppdrettsnæringen starter nå med digitalisering, noe vi oppfatter de også synes er positivt. Da er det viktig de forstår at ved å ta i bruk nye digitale systemer og teknologiske løsninger, da trenger de ingeniører, sa Schjølberg til kyst.no.

Fiskevenn og vannvenn

Fiskeriminister Per Sandberg  ønsket velkommen til både vannvenn og fiskevenn under Aqua Nors åpningsseremoni på tirsdag forrige uke.

Studentene fra Tyholt mener de er begge deler.

- For en mariningeniør ferdigutdannet i en tid hvor olje og gassbransjen opplevde en nedtur, vokste oppdrettsnæringen frem som et lyspunkt. Vi ønsker derfor at de ser muligheten i å bruke oss, enten det er forslag til master og prosjektoppgaver eller som fremtidig arbeidsplass, sa de.

  • I 2016 ble NTNU det største universitetet i Norge, samtidig som det er et av Norges fremste universiteter på teknologi og innovasjon.
  • Her utdannes det sivilingeniører i mangtallige fagområder, hvor flere vil kunne vise seg å være nyttig for fremtidens havbruk.
  • Fra Marinteknisk Senter på Tyholt, ble det utdannet over 100 mariningeniører juni 2017.