Illustrasjonsfoto merd. Foto: Norsk Fiskeoppdrett.
Illustrasjonsfoto merd. Foto: Norsk Fiskeoppdrett.

Mer effektiv metode for bunnundersøkelser testes nå ut

Ny DNA-test gir håp om å redusere tidsbruk og kostnader knyttet til de pålagte bunnundersøkelsene under oppdrettsanlegg.

Publisert

Bunnundersøkelser under havbruksanlegg gjennomføres årlig på alle lokaliteter som er i bruk. Dagens metodikk er basert på blant annet registrering og telling av bunndyr fra slamprøver. Dette er et svært dyrt, tid- og ressurskrevende arbeid, skriver FHF. 

DNA-strekkoding. Foto: Fiskeri- og  habruksnæringens forskningsfond.
DNA-strekkoding. Foto: Fiskeri- og habruksnæringens forskningsfond.

DNA strekkode

En ny type metodikk som nå testes ut, DNA barcoding, fungerer slik at hver enkelt art som finnes i en bunnprøve kan registreres og kvantifiseres ved hjelp å lese av artens «strekkode». Dette vil kunne gjøre at slike undersøkelser både utføres raskere og kan gi mye mer informasjon om miljøtilstanden i sedimentet.

Prosjektet har i følge FHF kommet så langt at metoden nå valideres opp mot dagens standard-metode, og det er dialog med relevante myndigheter og sertifiseringsordninger om når og hvordan metoden kan tas i bruk. Validering vil pågå også i 2018. Resultatene blir fortløpende publisert i vitenskapelige artikler, hvorav tre allerede er publisert.