Illustrasjonsfoto merd. Foto: Norsk Fiskeoppdrett.

Mer effektiv metode for bunnundersøkelser testes nå ut

Ny DNA-test gir håp om å redusere tidsbruk og kostnader knyttet til de pålagte bunnundersøkelsene under oppdrettsanlegg.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Bunnundersøkelser under havbruksanlegg gjennomføres årlig på alle lokaliteter som er i bruk. Dagens metodikk er basert på blant annet registrering og telling av bunndyr fra slamprøver. Dette er et svært dyrt, tid- og ressurskrevende arbeid, skriver FHF. 

DNA-strekkoding. Foto: Fiskeri- og habruksnæringens forskningsfond.

DNA strekkode

En ny type metodikk som nå testes ut, DNA barcoding, fungerer slik at hver enkelt art som finnes i en bunnprøve kan registreres og kvantifiseres ved hjelp å lese av artens «strekkode». Dette vil kunne gjøre at slike undersøkelser både utføres raskere og kan gi mye mer informasjon om miljøtilstanden i sedimentet.

Prosjektet har i følge FHF kommet så langt at metoden nå valideres opp mot dagens standard-metode, og det er dialog med relevante myndigheter og sertifiseringsordninger om når og hvordan metoden kan tas i bruk. Validering vil pågå også i 2018. Resultatene blir fortløpende publisert i vitenskapelige artikler, hvorav tre allerede er publisert.