Konsernsjef Roger Sørensen (t.v.) i Åkerblå blir nå en del av DNV etter at det verdensledende norske selskapet tar over det Frøya-baserte konsernet. Til høyre adm.dir. Geir Fuglerud i Supply Chain & Product Assurance i DNV.

DNV kjøper Åkerblå Group

DNV har inngått en avtale om å kjøpe Åkerblå Group.

Publisert Sist oppdatert

Åkerblå Group er en kunnskapsbedrift som bistår kunder med bærekraftig operasjoner i havrommet gjennom tverrfaglig ekspertise innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester. Selskapet har kontorer og laboratorier i Norge, Storbritannia, Island og Litauen.

- Denne avtalen er svært viktig for DNVs satsning på kunnskapsdrevne løsninger innen akvakultur. Åkerblå Group komplementerer mange av våre tjenester og tilfører DNV betydelig ny ekspertise innen biovitenskap. Vi ser fram til å sammen kunne skape økt verdi for våre kunder innen akvakultur og fornybar energi offshore både i og utenfor Europa, sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV.

Åkerblå Group har i overkant av 300 ansatte i Norge, Storbritannia Island og Litauen, og inkluderer seks selskaper: Åkerblå, et ledende kunnskapsbasert selskap innen marin helse; Kystplan, spesialist på byggeprosjekter i kystsonen; Skandinavisk naturovervåkning, en tilbyder av overvåkning av økosystemer i ferskvann med fokus på laksepopulasjoner; Ocean Ecology,tilbyder av marine økologiske undersøkelser og konsulenttjenester for prosjekter i kyst- og offshoremiljøer; Blár Akur, tjenestetilbyder innen fiskehelse for sjø- og landbaserte oppdrettsanlegg på Island, og Rådgivende Biologer, tjenestetilbyder innen akvatisk biologi (organismer og økosystemer i vannmiljøer) med spisskompetanse på vannkvalitet, ferskvannsøkologi og fiskebiologi.

DNV har i flere tiår fremmet sikkerhet, effektivitet og bærekraft innen ulike havbaserte næringer, med omfattende erfaring innen havbruksprosjekter, åpenhet og sporbarhet i forsyningskjeder, risikostyring knyttet til konstruksjoner offshore og i marin næring, og programmer for bærekraftig oppdrett.– 

- Akvakultur er den raskest voksende sektoren innen matproduksjon og vil spille en avgjørende rolle for å møte den økende globale etterspørselen etter proteiner. DNV tilbyr allerede en rekke tjenester til akvakulturnæringen, hovedsakelig innen infrastruktur, , forsyningskjeder, sertifisering av styringssystemer og digitalisering. Ved å kombinere disse aktivitetene med den verdensledende kompetansen som Åkerblå Group besitter innen fiskehelse og biologisk mangfold, skaper vi et kraftsenter innen akvakultur som kan støtte bedrifter på alle nivåer. Vi ser frem til å samarbeide med svært dyktige kolleger fra Åkerblå Group, sier Geir Fuglerud, administrerende direktør, Supply Chain & Product Assurance i DNV.

- Åkerblå Group og DNV er begge lidenskapelig opptatt av bærekraftig vekst innen akvakultur. Med nytt eierskap får Åkerblå Group betydelig støtte for ambisjonene om global vekst. Begge selskaper etterstreber høyeste kvalitet i alt vi gjør og er drevet av kunnskaps- og vitenskapsbaserte fremskritt. Jeg ser frem til den positive endringen vi kan oppnå sammen for våre kunder, våre ansatte og bransjen som helhet, sier Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå Group.

Eneste for Åkerblå

Til Kyst.no forteller Sørensen at de har jobbet med avtalen de siste fire månedene, strålende fornøyd med oppkjøpet sier det blir en spennende fremtid for Åkerblå i vente.

- Oppkjøpet gjør at Åkerblå kommer inn i en ny kompetansebedrift og en bedrift som er verdensomfattende i at den er plassert i 100 land.  Vi vil nå fokusere på synergier innen de i ulike næringer som vi jobber med og spre Åkerblå sammen med DNV til resten av verden.

Sørensen påpeker at han vil fortsette som administrerende direktør i Åkerblå og at de ikke bli gjort noen endringer ledersiden eller ansatte.

- Jeg tror at på vegne av de øvre eierene så er vi overbevist om at DNV er den beste eieren vi kunne fått. Vi ønsket selv DNV og det fantes egentlig ikke noe annet alternativ for oss.  Det er jeg totalt overbevist om, sier Sørensen.

- Det er en eier som er kjent for å tenke langsiktig, så en tryggere havn for oss og vår fremtid er det vanskelig å se for seg, sier han avslutningsvis.