NRK: massedød hos Lerøy

Parasitter, gjelle- og hjertesykdom skal ha ført til unormalt høy dødelighet i følge konserndirektør for havbruk i Lerøy.

Publisert

I en sak onsdag morgen avslører NRK at det i høst har vært høy dødelighet på Lerøys anlegg i havområdene fra Kristiansund i Møre og Romsdal til Hitra i Trøndelag.

NRK har fått tak i lekkede bilder som viser store mengder død fisk fra bunnen av en merd.

Rikskringkasteren har fått tilgang til dokumenter med dateringer som de mener avslører at Lerøy i flere tilfeller har ventet for lenge med å melde fra til Mattilsynet.

- Denne høsten har vi hatt utfordringer knyttet til gjellehelse på flere av våre lokaliteter og i flere av våre produksjonsenheter. Denne typen hendelser er forårsaket av gjellehelseproblematikk, sier Bjarne Reinert, konserndirektør i Lerøy Seafood til NRK.

Reinert understreker videre at dette ikke er en normalsituasjon, men et unntakstilfelle på enkelte av deres lokaliteter.

Han påpeker også til NRK at det ikke er kommet anmerkninger fra Mattilsynet på Lerøys rapportering.