Håvard Øritsland Eggestøl har studert medfødte immunresponser i rognkjeks, og disputerer 5. mars 2020 ved UiB. Foto: UiB
Håvard Øritsland Eggestøl har studert medfødte immunresponser i rognkjeks, og disputerer 5. mars 2020 ved UiB. Foto: UiB

Doktorgrad på rognkjeksens medfødte immunforsvar

Håvard Øritsland Eggestøl har studert medfødte immunresponser i rognkjeks og disputerer torsdag 05. mars ved Universitetet i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Ved starten av Eggestøl sitt doktorgradsarbeid var det lite tilgjengelig sekvensinformasjon for rognkjeks, og bare noen få arbeider var gjort på rognkjeksen sitt immunforsvar.

- For å få ett innblikk i de tidligste fasene av rognkjeksens forsvar mot bakterier, dvs. de medfødte immunresponsene, ble immunceller eksponert for den bakterien Vibrio anguillarum som forårsaker sykdoms hos rognkjeks, og det ble utført RNA sekvensering, forteller UiB i en pressemelding.

På denne måten var det mulig å studere hvilke endringer som skjedde i rognkjeksens immunceller etter de kom i kontakt med bakterien.

Noen uventede trekk

Resultatene demonstrerte tydelig at det alternative komplementsystemet var sentralt i forsvaret, sammen med Toll-lignende reseptor signaliseringsveien som var særskilt aktivert av reseptoren TLR5 og at betennelsesreaksjoner var på gang da de pro-inflammatoriske cytokinene var kraftig oppregulert.

På bakgrunn av dette ble de viktigste proinflammatoriske cytokinene i rognkjeks studert i detalj. Disse molekylene viste mange av de forventede trekkene, sammenlignet med andre arter, men også en del uventede trekk.

I tillegg ble det gjennomført fylogenetiske analyser som avdekket nye sider ved enkelte av disse molekylenes evolusjonære historie. Videre forskning på sykdomsutvikling i rognkjeks vil være avhengig av grunnleggende kunnskap om rognkjeksens immungener og responser.