Steen-Hansen og Ecolab har inngått en avtale, som ble presentert på Havexpo 2024. Fra venstre; Halvor Holder, «Account Manager Marine Proteins» og Lars Martin Haugberg, «Head of Sales Norway & Finland» i Ecolabs sammen med CEO Ulrik Ulriksen og Lowe Rehnberg som representerer hovedeier i Steen-Hansen (Accent Equity).

Havexpo:

Steen-Hansen og Ecolab inngår samarbeid 

Steen-Hansen og Ecolab kunngjorde i dag at de har inngått samarbeid om å videreutvikle Steen-Hansens NetCare-program, som de mener skal forbedre fiskevelferd og optimalisere akvakultur.

Publisert Sist oppdatert

De melder i en pressemelding at de har et tett samarbeid som har som mål å utvikle løsninger innenfor biosikkerhet i akvakultur gjennom NetCare-programmet.

Utstyrsleverandøren Steen-Hansen, leverer grohemmende midler og impregnering for havbruksindustrien og Ecolab, er en global aktør som tilbyr løsninger og tjenester innenfor vannbehandling.

De skriver at målet med samarbeidet er å ivareta fiskevelferd gjennom innovative løsninger og fremme biosikkerhet i en bred havbrukssektor. 

De melder at i en felles satsing skal de to aktørene være ved å bidra til bedre fiskehelse, redusere krysskontaminering og forbedre omdømmet til næringen. 

Samarbeidspartnerne planlegger å perfeksjonere spesifikasjonene for nothygiene gjennom det omfattende NetCare-programmet (NETCARE) – et vidtrekkende rammeverk som omhandler spesialiserte opplæringsprogrammer, strenge prosedyrer og målbare resultater for desinfeksjon av oppdrettsnøter.

Ecolabs produkter skriver de er godkjent for bruk i akvakultur og testes grundig for å sikre at de møter bransjestandardene for materialpåvirkning, praktisk funksjonalitet og effektivitet. Dette melder de bidrar til å fremme høye nivåer av biosikkerhet og mattrygghet og beskytter mot rasktvoksende biologisk begroing som setter notintegriteten på spill og utgjør en betydelig risiko for helsen til fisken i oppdrettsanleggene.

Styrking av biosikkerheten

Steen-Hansens NetCare-godkjennings program skriver de representerer et viktig trinn i konsolideringen av en fullstendig hygieneprosess for vedlikehold av oppdrettsnøter. Selskapet presiserer at dette robuste regimet for rengjøring, desinfisering og impregnering er mer enn en prosedyre – det er en vesentlig forsvarslinje. Det er avgjørende for å forhindre krysskontaminering av patogener mellom oppdrettsanlegg, en viktig faktor i forebygging av massedød av oppdrettsfisk.

– Styrking av biosikkerhetstiltak på oppdrettsanlegg har blitt en av de viktigste utfordringene for bærekraftig vekst i denne bransjen, og vi er svært oppmerksomme på behovet for en helhetlig tilnærming til forbedring av fiskevelferd. Steen-Hansen har lenge hatt et mål om å levere kompatible teknologier, opplæring og kvalitetssikring, og ved hjelp av Ecolabs omfattende kompetanse og portefølje kan vi levere en viktig løsning til kundene våre, sier Ulrik Ulriksen, konsernsjef i Steen-Hansen.

– Produktforvaltning er avgjørende for Ecolab i alle aspekter av virksomheten vår over hele verden. Vi bestreber oss på å ha en positiv innvirkning på tvers av våre handlinger og produkter» uttalte salgssjef Lars-Martin Haugberg, Ecolabs salgssjef for Norge og Finland. 

– Ved å samarbeide med Steen-Hansen, som representerer en helhetlig, kompromissløs tilnærming til fiskevelferd, bidrar vi til å sikre forvaltningen ytterligere, legger han til. 

Steen-Hansen og Ecolab har begge et sterkt engasjement for akvakulturpraksis og samarbeidet har som mål å sette nye bransjestandarder for å levere en kontrollert, effektiv og bærekraftig modell som bidrar til å beskytte mot spredningen av akvatiske sykdommer.