En rognkjeks som er stamfisk for rognkjeksproduksjonen hos EcoMarin Seafarm. Foto: EcoMarin Seafarm.
En rognkjeks som er stamfisk for rognkjeksproduksjonen hos EcoMarin Seafarm. Foto: EcoMarin Seafarm.

Har fokus på kvalitet fremfor kvantitet

EcoMarin Seafarm har planer om en moderat økning i deres rognkjeksproduksjon fra fjorårets 1,3 millioner lusebeitere. Daglig leder sier de i 2019 vil ha økt fokus på kvalitet fremfor kvantitet.

Publisert

Selskapet EcoMarin Seafarm har mange baller i luften og driver med både rensefisk, torsk og storsmolt ved havbrukssenteret deres på lokaliteten Bjørnsøya i Dønna kommune i Nordland. Selskapet har et tett samarbeid med LetSea, som er Norges største forsknings- og forsøkssenter innen havbruk, og holder til i samme lokale. 

Havbruksparken eies og drives av selskapet Water Front Development, der LetSea og Ecomarin Seafarm eier 50 % hver.

Fra egg til merd

Daglig leder Henry Morten Thomassen sier til Kyst.no at de i fjor produserte 1,3 millioner rognkjeks med snittvekst på 41 gram. For å få fisken mest mulig robust før den skal i sjø, har selskapet fokus på grundig kvalitetskontroll fra egg til merd.

Daglig leder Henry Morten Thomassen sier de har planer om å ha en moderat økning i rognkjeksproduksjonen i 2019, samtidig som de håper å få godkjennelse til å produsere berggylte. Klikk for større bilde. Foto: privat.
Daglig leder Henry Morten Thomassen sier de har planer om å ha en moderat økning i rognkjeksproduksjonen i 2019, samtidig som de håper å få godkjennelse til å produsere berggylte. Klikk for større bilde. Foto: privat.

- Vi har ambisjoner om en moderat økning i rognkjeksproduksjonen fra fjorårets 1,3 millioner rognkjeks. Vi vil i 2019 ha økt fokus på kvalitet framfor kvantitet.

All inngående biomasse screenes i henhold til eget oppsett.

- Det er et sterkt fokus under startfôring og vi har innført fortløpende kvalitetskontroller gjennom hele produksjonen, sier han.

Snittvekt på fisken som settes i sjø sier han ligger på cirka 35-50 gram, alt etter kundens preferanser.

- Våre tilbakemeldinger tilsier at fisken i sjøen holder god kvalitet, og fungerer utmerket som lusespiser. Det er alltid hyggelig med meldinger fra lusetellinger i mageinnholdet på rognkjeksen, der kunden ofte viser til gode tall.

Ecomarin Seafarm har per i dag 99 kar i drift, og Thomassen sier overlevelsen under klekking varierer en del fra innlegg til innlegg.

- Men vi søker alltid en økning i overlevelse, da vi mener dette er en god indikator på anleggets drift og egnethet.

- Hvilke utfordringer i produksjonen mener dere er den største og som det jobbes med?

- Kunnskap rundt alle stadier har tidligere vært en utfordring, men med den staben som nå er sammensatt hos Ecomarin Seafarm, begynner vi å få særs god kontroll på produksjonen. All kredit til våre dyktige og engasjerte medarbeidere, sier daglig leder.

Ecomarin Seafarm har søkt om å tillatelse til berggylteoppdrett illustrasjonsfoto: Linn Therese Skår Hosteland.
Ecomarin Seafarm har søkt om å tillatelse til berggylteoppdrett illustrasjonsfoto: Linn Therese Skår Hosteland.

Vil bli komplett leverandør

Selskapet har nå også en konsesjon under behandling for berggylte, og Thomassen opplyser at anlegget står klart for RAS på 15-17 grader.

- Vi tar sikte på en påvekstkapasitet på to millioner berggylt fordelt på to batcher per år. Vi ønsker å være en komplett leverandør av rensefisk, derfor ser vi det naturlig å ha berggylt som et tilbud til våre kunder.

200 000 rognkjeks over 1000 nautiske mil

Fartøyet «BB Clean Ocean» sin største og lengste fisketransport så langt var på hele 200 000 rognkjeks over 1000 nautiske mil. Klikk for større bilde. Foto: Henry Thomassen.
Fartøyet «BB Clean Ocean» sin største og lengste fisketransport så langt var på hele 200 000 rognkjeks over 1000 nautiske mil. Klikk for større bilde. Foto: Henry Thomassen.

Nordland-selskapet har også sikret transportleddet gjennom tett samarbeid med brønnbåtrederiet Shellsea AS og deres fartøy «BB Clean Ocean».

- Gjennom dette samarbeidet sikrer vi kvaliteten helt ut til kunden. Vi er meget godt fornøyd med fartøy og mannskap som leverer god og sikker kvalitet.

Brønnbåten kan ha inntil fire adskilte fiskegrupper i brønnene,

Oppfølging av rensefisk i merd etter utsett. Klikk for større bilde. Foto: Dag Johnny Arnøy
Oppfølging av rensefisk i merd etter utsett. Klikk for større bilde. Foto: Dag Johnny Arnøy

- Den største og lengste transporten så langt var 200 000 rognkjeks over 1000 nautiske mil. Shellsea har også mulighet til å følge opp rensefisken etter utsett i merd, noe som er vesentlig for å verifisere kvaliteten, sier Thomassen.

Storsmolt og torskeproduksjon

Havbrukssenteret på Dønna har kjørt en gruppe med 50 000 yngel av torsk fra september 2018, som skal leveres i sjø nå i mars 2019.

Han opplyser at selskapet har hatt meget positive observasjoner med tilvekst og genetikk, lav dødelighet og lite deformiteter.

 Når det gjelder storsmolt har selskapet også en konsesjon på en produksjon inntil 2000 tonn årlig.

Ecomarin Seafarm har også produsert 50 000 yngel av torsk som skal leveres i sjø nå i mars 2019. Klikk for større bilde. Foto: EcoMarin Seafarm.
Ecomarin Seafarm har også produsert 50 000 yngel av torsk som skal leveres i sjø nå i mars 2019. Klikk for større bilde. Foto: EcoMarin Seafarm.

- Vi tok inn første gruppe på 200 000 smolt i februar, basert på samarbeid med Letsea, og deres meget positive erfaringer med storsmoltproduksjon.

I denne produksjonen har EcoMarin Seafarm tre 1000 m3 kar under oppføring, som vil bli tatt i drift april 2019.

- Her skal vi i teste ut RAS vs gjennomstrømning i tett samarbeid med Letsea. Teoretisk kan vi produsere cirka fem millioner storsmolt på 500 gram per år på dagens tillatelse. Vi beregner en produksjon på en million storsmolt i 2019, med mulighet for økning dersom etterspørselen tilsier det, opplyser Thomassen.