Cato Lyngøy er skuffet over avgjørelsen til statsforvalteren. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Bråstopp for Egget på Korsvika

Statsforvalteren har stukket kjepper i hjulene for det lukkede utviklingskonseptet Egget.

Publisert Sist oppdatert

Egget er et utviklingskonsept for laks, der Hauge Aqua Farming i over to år har arbeidet med å skaffe seg lokaliteter til å prøve ut teknologien. Da gjeldende sjøarealplan ikke la til rette for lukket drift med Egget, måtte selskapet søke dispensasjon og i Vestnes søkte de på Korsvika.

Etter fire vedtak til fordel for dispensasjon i planutvalget i Vestnes, valgte likevel Statsforvaltaren å oppheve deres vedtak grunnet omsynet til friluftslivet.

- Selvsagt er vi skuffet, men samtidig veldig overrasket, sier Cato Lyngøy, styreleder i Hauge Aqua Farming i en oppdatering fra selskapet på Facebook.

- Overkjører lokaldemokratiet

Lyngøy mener statsforvalteren overkjører lokaldemokratiet i Vestnes trass det de kaller grundig politisk behandling og en vilje fra folket. 

Foto: Halfdan Hallseth/ Fjord Productions\nKart: Den blå firkanten er rammefortøyning som ligger på 7 meters dyp. Innenfor denne skulle Egget bli plassert, 2 x 3 stykk

- Det synes vi er oppsiktsvekkende. Statsforvalteren er uenig med planutvalget som mener at formålet til eksisterende arealdisponering ikke er satt vesentlig til side. Lokaliteten omdisponerer seks prosent av det samlede arealet som er utlagt for fiske, ferdsel og friluftsliv.

Lyngøy mener det grønne skiftet og trang for økt bærekraft krever endringer i et helt annet tempo enn «langdryge» planprosesser kan ivareta. Han mener planprosessene må bli mer dynamiske.

- Dispensasjonsretten til lokale folkevalgte er en viktig ventil når planene er utdaterte. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Skal vi vente på rullering av arealplanen, er det tidligst drift på Korsvika våren 2027, avslutter Lyngøy.