Alf Helge Aarskog som er konsernsjef i Marine Harvest, mener det bør være fisk i egget iløpet av neste år. Foto: Daniella Balin.

- Bør være fisk i Egget i løpet av 2019

Konsernsjef Alf Helge Aarskog i Marine Harvest, forteller det nå jobbes med å utvikle «Egget». Mange saker forbundet med den lukkede merden er enda uavklart.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

For noen uker siden fikk Marine Harvest et nytt vedtak om seks tillatelser for utviklingskonseptet «Egget», fra Fiskeridirektoratet. I første omgang ble de tildelt fire tillatelser for å utvikle men selskapet påklaget dette.

Nærings - og Fiskeridepartementet konkluderte så med at det skulle tildeles seks tillatelser med en samlet MTB på 4680 tonn. Dette skal være nok til å utvikle fem egg, som kan testes i klynge-konseptet. Dette vil være produksjonen av en prototype og fire «Egg».

10 prosent av det lukkede oppdrettsanlegget skal være synlig fra overflaten. Illustrasjon: Hauge Aqua.

Mye uavklart

Konsernsjef Alf Helge Aarskog i Marine Harvest, forteller at mye enda er uavklart når det gjelder prosessen videre i prosjektet.

- Vi vurderer nå verdien av de forskjellige materialene som skal brukes i konstruksjonen og ser nærmere på de ulike komponentene som vi skal ha med. Vi kunne ikke fullføre prosjektet før vi mottok vedtaket på tillatelsene, opplyser han. 

Oppklaringer rundt videre fremdrift påpekes skal være på plass om ikke lenge.

- Vi vil vite mer om hva som skjer med prosjektet når vi sender ut vår andre kvartalsrapport. Når alt er på plass vil vi følge en streng tidslinje når det gjelder byggested og lokalitet. Vi vet fortsatt ikke hvilket firma som skal bygge det, da dette avhenger av hvilken type materiale vi velger, sier Aarskog. 

- Uavhengig av materialvalg bør det være fisk i dette anlegget i 2019, slår konsernsjefen fast.

1000 tonn laks per egg

Marine Harvest søkte opprinnelig om 14 utviklingstillatelser for å realisere Hauge Aqua sitt lukkede konsept «Egget».

Egget er en lukket merd som  er 44 meter høy og 33 meter bred. 90 prosent av konstruksjonen vil være under vann. Hvert egg skal på sikt ifølge Matine Harvest romme 1 000 tonn laks. I første omgang er det opplyst det skal gjennomføre forsøk med fisk i en prototype. På søknadstidspunktet ble det skissert en uttesting av merdene i 2018, men grunnet lang saksbehandlingstid synes ikke dette å komme i gang før til neste år. 

Målsetningen med «Egget» er ifølge Marine Harvest å forsterke konkurransefordelen norsk akvakultur allerede har gjennom tilgang på skjermede kystnære områder.