Eksportverdien har økt med 1,6 milliarder kroner sammenlignet med samme måned i fjor.

Valutaeffekt ga verdivekst for sjømateksporten i april

Norge eksporterte sjømat for 12,9 milliarder kroner i april. Dette er en økning på 1,6 milliarder kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Publisert

- For sjømatnasjonen Norge er det positivt at verdien av eksportproduktene fortsetter å øke, men veksten i april skyldes utelukkende en valutaeffekt. Målt i euro falt eksportverdien over 5 prosent og i dollar 3,7 prosent. Det er den svake norske kronen som drar verdien oppover, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Laveste eksportvolum siden 2007

I april ble det eksportert 160 000 tonn sjømat fra Norge. Dette er det laveste eksportvolumet i en april måned siden 2007. Da ble det eksportert 125 000 tonn.

- Den nedadgående trenden med volumfall fortsatte også i april. Det gjaldt blant annet ørret, kolmule og flere hvitfiskarter, mens volumet for laks står på stedet hvil sammenlignet med samme måned i fjor, forklarer Christian Chramer.

Verdivekst til USA og Kina

Danmark, USA og Kina var de tre markedene som hadde størst verdivekst i april.

- Felles for dem er at det er laks som driver opp verdien. Mens Danmark er et stort foredlings- og transittmarked, er det konsumet som gir vekst i USA og Kina. Til USA ser vi at norsk laks får god drahjelp av redusert tilførsel fra andre produsentland. I Kina øker konsumet sterkt etter gjenåpningen av samfunnet, noe som norsk laks nyter godt av, sier Chramer.

Havbruk utgjør 78 prosent av eksportverdien

I april utgjorde eksporten fra havbrukssektoren, slik som laks og ørret, 78 prosent av den totale verdien. Kun en gang tidligere har denne andelen vært høyere. Det var i august 2016.

Norsk sjømateksport til 110 land

 • De største markedene for norsk sjømateksport i april var Danmark, Polen og USA
 • Danmark hadde størst verdivekst i april, med en økning i eksportverdi på 414 millioner kroner, eller 41 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Eksportvolumet til Danmark endte på 18 383 tonn, noe som er 49 prosent lavere enn samme måned i fjor
 • Det ble eksportert sjømat til totalt 110 land i april. Dette er like mange som samme måned i fjor

Sterk verdivekst for laks

 • Norge eksporterte 81 498 tonn laks til en verdi av 9,7 milliarder kroner i april
 • Verdien økte med 1,7 milliarder kroner, eller 21 prosent, sammenlignet med april i fjor
 • Volumet var uendret fra i fjor.
 • Danmark, Polen og Frankrike var de største markedene for laks i april

Danmark hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 440 millioner kroner, eller 71 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Danmark endte på 10 086 tonn, noe som er 49 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Transittmarkedet Danmark øker mest

- Danmark er det største transittmarkedet for norsk laks. Fisken overtas av kunden i Danmark før den går videre til andre markeder, hovedsakelig i EU, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Om lag en fjerdedel går til det tyske markedet. Andre store markeder for den norske laksen som går via Danmark vil være Italia, Nederland, Frankrike, Spania og Polen.

- Veksten til Danmark kompenserer for nedgangen i direkteeksport til disse markedene, sier Aandahl.

Eksportprisen for fersk hel laks var i april 113,60 kroner, noe som var 3,98 lavere sammenlignet med rekorden i mars i år. Mot samme måned i fjor var prisen 17 prosent høyere. Dette er en valutadrevet vekst.

Volumfall for ørret

 • Norge eksporterte 2 739 tonn ørret til en verdi av 322 millioner kroner i april
 • Verdien økte med 10 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med april i fjor
 • Volumet falt med 21 prosent
 • USA, Thailand og Ukraina var de største markedene for ørret i april

Litauen hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 18 millioner kroner sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Litauen endte på 219 tonn, noe som er 262 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Prisen på fersk ørretfilet i april var 152 kroner per kg. Dette er 4 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i mars 2023.

Verdivekst og volumfall for fersk torsk

 • Norge eksporterte 6 993 tonn fersk torsk til en verdi av 385 millioner kroner i april
 • Verdien økte med 30 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med april i fjor
 • Volumet falt med 8 prosent
 • Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk i april

Landingene av fersk torsk var også i april betydelig lavere enn samme måned året før, noe som har gitt utslag i lavere eksportvolum.