Norsk laks på fiskemarked i Sør-Korea.

Valutaeffekt ga verdivekst for sjømateksporten i april

Norge eksporterte sjømat for 13,9 milliarder kroner i april. Det er en økning på 924 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Publisert Sist oppdatert

- Eksportverdien har aldri vært høyere i en april måned enn i år. Veksten skyldes i stor grad den norske kronen, som er litt svekket mot både euro og amerikanske dollar sammenlignet med april i fjor. I tillegg var det i forrige måned økte eksportvolum for flere arter, som ørret, sei, hyse, snøkrabbe og makrell, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Påskeeffekt

Påsken er en annen faktor som påvirket sjømateksporten i april. Mens den i år falt i mars, var den i april i fjor. Dermed var det fire flere arbeidsdager i årets april enn i samme måned i fjor.

- Siden vi alltid sammenligner utviklingen i sjømateksporten med samme måned i foregående år, kan det gi store utslag når påsken faller i ulike måneder, slik som i år og i fjor. Da er det mer korrekt å se på sjømateksporten i mars og april samlet, sier Chramer.

Kvotereduksjoner og fall i laksevolum

I mars og april eksporterte Norge sjømat for til sammen 27,6 milliarder kroner. Det er en nedgang på 1,1 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

- Kvotereduksjonen på en rekke villfangede arter og et lavere laksevolum har preget inngangen på dette eksportåret, forklarer Christian Chramer.

Kampen om råstoffet tilspisses

Selv med det laveste eksportvolumet for torsk på over ti år, har eksportverdien for torsk aldri vært høyere i en april måned.

- Økte priser på saltfisk, samt fersk og fryst torsk har bidratt til prisveksten. Den drives av kvotenedgang og økt etterspørsel i utlandet som følge av en rekke internasjonale sanksjoner mot russisk torsk. Det gjør at kampen om råstoffet tilspisses ytterligere for norsk bearbeidingsindustri, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Slik var sjømateksporten i april

 • De største markedene for norsk sjømateksport i april var Polen, Danmark og USA
 • Polen hadde størst verdivekst, med en økning i eksportverdi på 216 millioner kroner, eller 19 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.
 • Eksportvolumet til Polen endte på 14 329 tonn, noe som er 8 prosent lavere enn samme måned i fjor
 • Det ble eksportert sjømat til totalt 107 land i april. Dette er tre færre enn april i fjor.

Verdivekst og volumfall for laks

 • Norge eksporterte 80 126 tonn laks til en verdi av 9,9 milliarder kroner i april
 • Verdien økte med 222 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Volumet falt med 1 prosent
 • Polen, Danmark og USA var de største markedene for laks i april

Polen hadde størst verdivekst i april, med en økning i eksportverdi på 265 millioner kroner, eller 26 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Polen endte på 10 875 tonn, noe som er 13 prosent høyere enn samme måned i fjor.

- Det er rekordhøy pris på fersk hel laks med 121 kroner per kg. Dette er tre kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i mars 2023, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Eksporten av fersk laksefilet øker

I april ble det eksportert fersk laksefilet for 2,2 milliarder kroner. Dette er 42 prosent høyere enn i april i fjor.

Andelen fersk laksefilet av total lakseeksport var 22 prosent. Tilsvarende andel i april i fjor var 16 prosent.

Eksporten av fryst filet økte med 10 prosent i verdi, til 857 millioner kroner. Andelen fryst filet av totaleksporten av laks har over tid vært stabil på mellom 8 og 9 prosent.

Sterk vekst for ørret

 • Norge eksporterte 4 177 tonn ørret til en verdi av 485 millioner kroner i april
 • Verdien økte med 165 millioner kroner, eller 51 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Det er en vekst i volum på 56 prosent
 • Ukraina, USA og Thailand var de største markedene for ørret i april

Ukraina hadde størst verdivekst i april, med en økning i eksportverdi på 83 millioner kroner, eller 376 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Ukraina endte på 984 tonn, noe som er 299 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Det er rekordhøy pris på fersk ørretfilet med 161 kroner per kilo. Dette er 5 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i juni 2023.

Fall i volum og verdig for fersk torsk

 • Norge eksporterte 4 972 tonn fersk torsk til en verdi av 317 millioner kroner i april
 • Verdien falt med 57 millioner kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Volumet falt med 27 prosent
 • Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk i april

Mens volumet av fersk villtorsk faller videre i takt med lavere kvoter og landinger, fortsetter volumet av fersk oppdrettstorsk å øke i april.

Eksportvolumet av fersk villtorsk falt 35 prosent, til 3 800 tonn, mens eksportverdien falt 26 prosent, til 241 millioner kroner.

Oppdrettstorsk hadde en volumvekst på 16 prosent, til 1 200 tonn, og en verdivekst på 52 prosent, til 76 millioner kroner. 24 prosent av eksporten av fersk torsk i april, målt i verdi, var oppdrettstorsk.