Endelig Egg-vedtak fra Fiskeridirektoratet

Rett før jul økte Nærings- og Fiskeridepartementet antall utviklingstillatelser for egget fra fire til seks.  Nå har det endelige vedtaket fra Fiskeridirektoratet kommet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Marine Harvest søkte opprinnelig om 14 utviklingstillatelser for å realisere Hauge Aqua sitt lukkede konsept "Egget".

I fjor fikk selskapet delvis avslag på søknaden, som ble tatt videre med sikte på tildeling av inntil fire tillatelser. Fire tillatelser tilsvarer full produksjon i tre "egg".

Marine Harvest påklagde så dette vedtaket, men direktoratet slo fast at de fra teknologisk ståsted, ikke fant noen grunn til å gi flere tillatelser, og sendte over klagen til NFD.

Etter en egen vurdering har departementet kommet frem til at Marine Harvest skulle tildeles en biomasse til å utvikle fem egg, som kan testes i klynge-konseptet. Dette vil være produksjonen av en prototype og fire "Egg". Dette tilsvarer seks tillatelser og en samlet MTB på 4680 tonn.

Dermed måtte Fiskeridirektoratet gjøre nytt vedtak i saken. Det kom i dag:

«Med hjemmel i laksetildelingsforskriften §§ 23, 23b og 28 gir Fiskeridirektoratet Marine Harvest Norway AS tilsagn om 6 tillatelser til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret til utviklingsformål for en periode på 6 år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument er utstedt.»

Se hele vedtaket her.