Erik Sterud, fagansvarlig i Norske Lakseelver. Foto: Magnus Petersen/Kyst.no

Sommervarmen reduserte laksefangsten

Årets laksesesong gav nesten 20 % færre fisk på land enn en gjennomsnittssesong. Norske Lakseelver estimerer at det ble fisket ca. 97.000 laks, hvorav ca. 20.000 ble gjenutsatt levende. Den varme og tørre sommeren er hovedårsaken til nedgangen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Estimatet er basert på fangstresultatet i 55 elver fra nord til sør, skriver organisasjonen i en pressemelding. 

Stor variasjon

Som vanlig varierte fiskelykken fra elv til elv og fra landsdel til landsdel. Både i Drammenselva og Mandalselva ble det fisket rundt 40 % flere fisk enn i en gjennomsnittssesong, men dette var også unntakene lengst sør. Totalt sett var det elvene fra Trøndelag til Troms som kom best ut, mens elvene på Vestlandet og i Finnmark jevnt over opplevde en svak sesong.  

Godt fiske sent på sesongen

Sommervarmen kom svært tidlig, og resulterte i at snøen stort sett fordampet og ikke endte opp som vårflom i elvene. Enda mindre vann ble det etter hvert, og sammen med høy temperatur gjorde dette at man i flere elver stoppet fisket for noen dager i månedsskiftet juli/august. Da regnet endelig kom senere i august, gikk laksen opp i elvene i stort antall og skapte en rekordmåned i flere elver.

- Det er absolutt et lyspunkt i en dårlig fiskesesong at det akkurat nå står mange laks på gyteplassene og gjør jobben som skal gjøres der, sier fagansvarlig i Norske Lakseelver, Erik Sterud.

Drømmen om storlaksen

Ikke noe annet land i verden kan skilte med så stor atlantisk laks som Norge. Både nordmenn og tilreisende fiskere har mulighet for å fiske storlaks (over 7 kg) nesten uansett hvor man befinner seg i Norge. Enten man besøker Enningdalselva i Østfold, Suldalslågen i Rogaland, Gaula i Trøndelag, Lakselv i Finnmark eller en av våre mange andre lakseelver, kan den heldige fisker måle kreftene mot storlaksen sier Erik Sterud

God forvaltning i en vanskelig tid

Innsiget av villaks til Norge er halvert de siste tretti år. Forskerne i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er imidlertid klare på at det ikke er laksefisket som truer bestandene. Høstingen er tilpasset det stadig lavere innsiget.

- Strenge kvoter og andre fangstbegrensende tiltak, blant annet gjenutsetting av stor hunfisk, er viktige verktøy som rettighetshaverne i elvene bruker ansvarlig, forteller Sterud.

Villaksauksjonen

I kveld samles laksefiskere fra hele landet til den årvisse villaksauksjonen i regi av stiftelsen ReddVillaksen. På auksjonen selges attraktive fiskeopplevelser for neste sesong. Auksjonen genererer hvert år et millionoverskudd som deles ut til gode tiltak for laks og sjøørret i hele Norge.