Even Søfteland. Foto: Øyvind Sjøthun Røen.

- Et lovende første halvår for Hardangeroppdretterne

- Havbruksnæringen i Hardanger og Sunnhordland har de siste årene satset flere hundre millioner kroner på nye verktøy i arbeidet med å tilfredsstille myndighetenes krav til parasitter på egen fisk (lus), melder Hardangerfjordlauget ved sin sekretær, Even Søfteland.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Lauget skriver at de har investert tungt i ikke-medikamentelle metoder.

- Havbruksaktørene har innsett at fisken inntil videre må løftes ut av sjøen for behandling, enten til brønnbåt eller ulike typer flåter. Felles for disse nye plattformene er at en kun skal få lusa til å slippe fisken. Nedsiden med alle løftene ligger i at en stresser fisken unødig og det har ført til en økning av andre lyter. Men myndigheten har bestemt at villfiskens etikk og helse er overordnet tilsvarende hos oppdrettsfisken, og dette må næringen forholde seg til, skriver de.

500 + millioner investert

Lauget sier et forsiktig overslag viser at kostnadene knyttet til lus kostet næringsaktørene langs Hardangerfjorden nærmere 500 millioner kroner i 2015. I tillegg kommer de flere hundre millionene en investerte i nytt utstyr / nye metoder for å holde lusa innenfor myndighetenes grenser.

Anlegg i Hardangerfjorden. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Positiv tendens

- Utviklingen i 2016 viser en positiv tendens jfr. 2014, selv om det er liten forskjell til og med uke 23 for de to årene. Men i år ble det ikke observert kjønnsmodne lus fra Kysnesstrand til Husnes før i uke 19. Foreløpige tall for uke 24 viser ytterligere nedgang for de kjønnsmodne lusa. Der myndighetenes maksgrense er på 0,5 kjønnsmodne holus pr fisk, har næringen i all hovedsak lagt +/- 0,2 kjønnsmodne holus gjennom hele våren. Dette er utelukkende positivt og på et nivå som mer eller mindre er på vei ut av det «vindu» en faktisk kan drive signifikante målinger av, melder Hardangerfjordlauget.

Felles våravlusing

I år ble den felles «våravlusningen» gjennomført i uke 13 — 15.

- Mengden lus i forkant av den felles avlusningen var meget lave, og betydelig lavere enn forgående år. Dette førte til at en ikke fikk en like markert nedgang som i tidligere år. Dette er bl.a. knyttet til at flere har satset på aktiv bruk av rensefisk som igjen krever at en ligger lavere i forkant av fellesavlusningen, men av naturlige årsaker ikke får en markant nedgang i ettertid.

I tillegg ble de mekaniske avlusningsmetodene tatt i bruk for fult. Enkelte anlegg unngikk avlusning siden de lå under den svært lave grensen på 0,1 lus (holus og bevegelige), opplyser de.

Konklusjon

I pressemeldingene oppsummerer de luseåret så langt:

  • Vinteren og våren har vært meget godt hva angår lusesituasjonen i havbruksanleggene langs Hardangerfjorden. Anleggene har lagt og ligger godt under den myndighetsbestemte lusegrensen. Det har igjen vært en samlet og god utvikling jfr. tidligere år.
  • Næringen har tatt i bruk flere nye avlusingsverktøy - egenprodusert rensefisk samt nytt mekanisk avlusingsutstyr i 2016.
  • Alt arbeidet med avlusingene har bidratt til en svekket fiskehelse i regionen.
  • Været har vært mindre utfordrende første halvår- mindrevind og nedbør. Det har forenklet alt arbeidet med avlusing. De ansatte har igjen gjort en fantastisk jobb.

 - Vi i næringen ser lyst på utviklingen videre utover i 2016, skriver Hardangerfjordlauget avslutningsvis.