Begroing - Hydroider. Foto: Sintef Havbruk

Effektivitet ved alternative metoder for begroingskontroll

Effektiv kontroll med begroing er en stor utfordring i lakseoppdrett i dag, særlig på notposene men også på annet utstyr i sjøen. FHF setter nå i gang en satsning for å dokumentere effektiviteten av alternative metoder for begroingskontroll.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Begroing er begrepet som brukes for den uønskede veksten av marine organismer på strukturer i sjøen. I dag brukes ofte nøter med kobberimpregninger for å begrense begroingen. Disse impregneringene fungerer ikke alltid optimalt gjennom hele produksjonssyklusen, og miljømyndighetene i Norge har fokus på å redusere utslipp av kobber til marint miljø. Kombinasjonsmetoder med rengjøring av nøtene ved bruk av høytrykksspyling benyttes også mye, men er både krevende og kostbart og kan utgjøre en risiko for både not og fiskehelse, særlig for rensefisken. Det skriver FHF i en pressemelding.

Næringen ønsker alternativer til dagens kobberbaserte impregneringer, men ytelsen til mulige tilgjengelige produkter er ikke alltid like godt dokumentert. I dette prosjektet skal forskerne teste impregneringer som er allerede under utvikling i Norge og fra andre land. En slik uavhengig dokumentasjon av ytelse vil kunne gi næringen muligheten til å velge midler basert på vitenskapelige resultater, som igjen kan øke sjansene for å få et middel som faktisk vil virke. I tillegg til et bytte til kobberfrie nøter vil prosjektet kunne føre til mindre kobberforurensing av havet, en mindre risiko for fiskehelsen og rømming og det kan bidra til at flere anlegg kan oppnå ASC- sertifisering. SINTEF Fiskeri og havbruk leder prosjektet.

- Den omfattende bruken av rensefisk har medført behov for at nøtene holdes svært rene gjennom hele året for å unngå at rensefisken spiser begroingsorganismer fremfor lakselus. Både dette og det økte omfanget av lokaliteter som jobber for å kunne oppnå ASC-sertifisering gjør at dette prosjektet vil være svært nyttig for næringen fremover, sier Kjell Maroni, fagsjef havbruk og miljø i FHF.

For å lese mer om gjennomføringen av dette prosjektet se her.