FHF forteller at de har kartlagt investeringene i næringene. Illustrasjon: FHF.
FHF forteller at de har kartlagt investeringene i næringene. Illustrasjon: FHF.

Investeringer for over 115 milliarder kroner siden 2000

I en pressemelding forteller FHF at det har vært en kraftig vekst i investeringene i sjømatnæringen fra og med 2013, drevet i hovedsak av oppdrett og fiskeindustri.

Publisert

- Det er NORCE som akkurat har levert sluttrapport i FHF-prosjektet «Kartlegging av investeringer gjort av fiskeflåten, havbruksnæringen og fiskeindustrien» som har kartlagt investeringene i næringen helt fra 1970, med fokus på de siste ti årene, skriver de i meldingen.

De forklarer videre at et er av stor betydning å kunne dokumentere sjømatnæringens investeringer.

- Investeringer gir en pekepinn på hvilke sektorer som er i vekst, og hvilke sektorer som skaper verdier utover egen kjernevirksomhet. Investeringsnivået sier også noe om prioriteringer innad i næringene, som kan påvirkes av endringer i økonomiske rammebetingelser, politisk press og andre eksterne forhold, skriver de i meldingen.

Det re spesielt de økonomiske rammebetingelsene er under revidering som i både fiskeri- og havbruksnæringen som ifølge FHF bidro til at FHF å initiere dette prosjektet.

Lus er driver for mye av investeringene i havbruk

Det har de siste årene ifølge FHF vært en vekst i investeringer i settefiskanlegg/postsmoltanlegg, utviklingskonsesjoner/FoU og ulike typer servicefartøy.

-Dette skyldes stagnerende produksjonsvolum, ny forskrift for smoltanlegg og luseproblemer. Det har i samme periode vært en betydelig bygging av servicefartøy og brønn-/slaktebåter, som også er et resultat av mer håndtering i forbindelse med forebygging og kontroll av lus, forteller de.

Mer automatisering i fiskeindustrien

FHF forklarer at i fiskeindustrien som i rapporten er delt inn i tre kategorier (slakteri/pakkeri for oppdrettsfisk, mottak/pakkeri for villfangst og produksjon av fiskemel og -olje og ingredienser (biomarin industri), står slakteri/pakkeri innen havbruk for over halvparten av investeringene.

- De siste årenes investeringer handler i stor grad om maskiner/utstyr og FoU og gjenspeiler fokus på automatisering, skriver FHF.

All time-high

Avslutningsvis forteller FHF at både når det gjelder investeringer innen havbruk og fiskeindustri har aldri investeringene vært høyere enn akkurat nå.

Link til sluttrapporten finnes her