Fotokreditt: Grieg Seafood.
Fotokreditt: Grieg Seafood.

Rognkjeks beiter aktivt på skottelus

Som del av prosjekt Kunnskaps- og erfaringskartlegging om Caligus elongatus er det nå publisert en vitenskapelig review artikkel som oppsummerer gjeldende kunnskap om bruk av rognkjeks mot skottelus

Publisert

I de nordligste delene av Nord Norge er skottelusa et større problem for laksen og næringa enn lakselus. Det har derfor vært viktig for næringa å få sammenstilt den kunnskapen som eksisterer om lusa, for på best mulig vis kunne forebygge og behandle mot den. FHF iverksatte dermed tidlig i 2019 dette prosjektet som har vært ledet av Akvaplan niva, melder FHF på sin nettside. 

En av arbeidspakkene i prosjektet har vært å se på effekter av rognkjeks mot skottelus. Konklusjonen i artikkelen er at rognkjeks kan bidra aktivt i kampen mot økte forekomst av skottelus. Beiting kan sannsynligvis økes ved hjelp av tilvenning til levende fôr og avl.

Den vitenskapelige artikkelen kan lastes ned som "Open Access" her

Les også en artikkelen "Skottelus til stort besvær i nord" som oppsummerer prosjektet