Illustrasjon over utviklingskonseptet til Nekst AS.
Illustrasjon over utviklingskonseptet til Nekst AS.

Norge – En stat med stor politisk risiko?

- De nye politiske signalene fra Finansdepartementet om grunnrente vil kunne rasere staten sin egen ordning med utviklingstillatelser, mener Martin Ramsdal, daglig leder i Nekst AS.

Publisert

Resultatet mener han blir at store investeringer for flere hundre millioner, i utvikling av ny teknologi for å drive oppdrett uten lus, kan bli lagt vekk.

- Ved innføring av grunnrente så vil konsesjonsverdiene bli svært usikre, og bankene sin sikkerhet i konsesjoner vil få redusert verdi, skriver han.

Firda Seafood Group og Nekst har inngått avtale om felles satsing i Solund Kommune. Her har selskapet lagt konkrete planer for å investere 2 til 3 hundre millioner i ny teknologiutvikling for å bekjempe lus i norsk oppdrett.

- Dette står nå i fare for å stå uten grunnlag for finansiering om regjeringen innfører grunnrente og konsesjonsverdiene blir raserte.

Den langsiktige industrielle tenkninga blir erstattet med kortsiktige uforutsigbare rammevilkår, mener Ramsdal.

Svært uheldig

Solund Kommune ligger i et område der det fra før er gjennomført reduksjon med 12 % produksjonsvolum.

- Særlig her vil det være svært uheldig at utvikling av ny teknologi som skal redusere lusepåslag i drift rammes av grunnrenteskatten, skriver han avslutningsvis.

I Kyst.no sin oversikt kan man se at over en milliard kroner har gått tapt for staten som følge av MTB-kjøp som har blitt hevet av oppdrettere. Det er også over 18 milliarder som er lagt på is i forhold til investeringer.