Solveig M. R. Nygaard i Grieg Seafood mener bedre sykdomsoversikt gir et bedre grunnlag til å sette inn målrettede tiltak. Hun støtter derfor innsamling av data til Fiskehelserapporten. Foto: FoMAS

Styrker den nasjonale oversikten over norsk fiskehelse

Ledende oppdrettsselskaper bidrar nå til å styrke den nasjonale oversikten over helsestatus hos oppdrettsfisken. Gjennom avtaler mellom Veterinærinstituttet og de private laboratoriene samles et bredere datagrunnlag til Fiskehelserapporten 2020.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Når Fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet overleveres til Mattilsynet 10. mars, er det med et datagrunnlag som dekker over 70 prosent av alle norske oppdrettsanlegg for noen av de viktigste ikke-meldepliktige sykdommene. Det er en vesentlig styrking i forhold til tidligere år. Bedre oversikt over fiskehelsen skal gi bedre mulighet for å gjøre noe med sykdomsproblemene.

- Det er gledelig at oppdrettsnæringen vil bidra mer til å samle data i nasjonale oversikter. Data er selve grunnlaget for nasjonale bekjempelsesstrategier og prioriteringer av tiltak mot sykdom, sier avdelingsdirektør Edgar Brun ved Veterinærinstituttet.

Både de private laboratoriene og næringen selv har vært positive til å få til en ordning som gir bedre oversikt, men samtidig ivaretar anonymiteten og kunde-leverandør forholdet. Flere oppdrettsselskap har bidratt med data basert på analyser gjort hos de private laboratoriene Patogen AS, Pharmaq Analytic AS og Fish Vet Group Norge AS.

Styrker grunnlaget

Et av oppdrettsselskapene som bidrar med mer data til årets Fiskehelserapport er Grieg Seafood ASA.

- Selv om utviklingen har gått i riktig retning de siste tiårene, så har havbruksnæringen fremdeles en stor jobb igjen å gjøre for å forbedre fiskehelse og velferd. For Grieg Seafood er mer kunnskap om hvorfor oppdrettsfisk blir syk og dør helt avgjørende for å kunne bli bedre. Det gir oss et bedre grunnlag til å sette inn målrettede tiltak. Derfor støtter vi innsamling av data til fiskehelserapporten, sier Solveig M. R. Nygaard, Global Fish Health Manager i Grieg Seafood ASA.

Alle meldepliktige sykdommer som ILA og PD, har Veterinærinstituttet god oversikt over, mens det har vært et svakere datagrunnlag på ikke-meldepliktige sykdommer, inkludert de viktige virussykdommene CMS og HSMB. Nå er grunnlaget for 12 ikke-meldepliktige sykdommene styrket.

Fiskehelserapporten presenteres 10. mars i et digitalt arrangement som sendes fra Grieghallen i Bergen. Etter lansering av selve rapporten blir et påfølgende seminar i samarbeid med NCE Seafood Innovation. Veterinærinstituttet fortsetter med et mer fiskehelsefaglig seminar i samarbeid med Tekna, 11. mars.