Illustrasjonsfoto av PD-syk laks. Foto: Veterinærinstituttet.

PD er fremdeles den alvorligste virussykdommen i sjø

Pankreassykdom (PD) er fremdeles den alvorligste virussykdommen hos laksefisk i sjøvannsoppdrett. I 2015 ble det påvist totalt 137 nye sjølokaliteter med PD. Situasjonen for PD med SAV3 på Vestlandet er stabil i forhold til året før, mens det ses en reduksjon for epidemien med SAV2 på 18 prosent. Det skriver Veterinærinstituttet i sin nye fiskehelserapport.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Etter at Nordmøre og Sør-Trøndelag ble definert som endemisk sone for PD (pankreas sykdom), var det i 2014 fem påvisninger av sykdommen lenger nord. Disse har blitt bekjempet med nedslakting eller flytting inn i SAV2-sonen.

- Tiltakene synes å ha vært effektive. I 2015 var det bare ett tilfelle i Nord-Trøndelag, og utviklingen lover godt for mulighetene for å opprettholde de fire nordligste fylkene som PD-fri sone, heter det i Fiskehelserapporten.

PD utbrudd 2015. Kilde Fiskehelserapporten. (Klikk for større)

I 2015 ble det påvist totalt 137 nye sjølokaliteter med pankreassykdom. Situasjonen for PD med SAV3 på Vestlandet var stabil i forhold til året før, 94 lokaliteter i 2015 mot 89 i 2014, mens det var en reduksjon for epidemien med SAV2 på 18 prosent (fra 54 til 44).

- Etter at Nordmøre og Sør-Trøndelag ble definert som endemisk sone for PD, var det i 2014 fem påvisninger av PD lenger nord. Disse har blitt bekjempet med nedslakting eller flytting inn i SAV2-sona. Tiltakene synes å ha vært effektive. I 2015 var det bare ett tilfelle i Nord-Trøndelag, og utviklingen lover godt for mulighetene for å opprettholde de fire nordligste fylkene som PD-fri sone, kommenter Atle Lillehaug, Helga R. Høgåsen og Brit Hjeltnes i rapporten.

Mest laks

De fleste nye tilfellene med utbrudd av pankreassykdom i 2015 er påvist på laks. I 13 tilfeller diagnostisert ved Veterinærinstituttet ble sykdommen påvist hos regnbueørret, alle med SAV3. Tilsvarende tall for 2014 var 12, der ett av disse representerte det første tilfellet av PD med SAV2 hos regnbueørret.

Moderat til lav dødelighet

PD forekommer hele året. For SAV3 på Vestlandet var det i 2015, som det har vært i mange år, en topp i nye påvisninger av PD om sommeren. PD med SAV2 blir påvist oftere utover høsten. Dødeligheten når det gjelder PD med SAV3 varierer, men er nå stort sett moderat eller lav.

- For SAV2-infeksjonene ser det ut til at dødeligheten gjennomgående er lav, men infeksjonen medfører ofte økt fôrfaktor og forlenget produksjonstid pga langvarig appetittsvikt. For begge infeksjonene er det en del tap pga redusert kvalitet ved slakting.

40 % mener PD er viktigst

I forbindelse med denne rapporten har Veterinærinstituttet utført en spørreundersøkelse blant fiskehelsetjenester og inspektører i Mattilsynet. Denne viser at for 2015 ble PD ansett som den viktigste sykdommen for laks i sjøanlegg av 40 prosent av de som karakteriserte PD som en av de fem viktigste laksesykdommene. I tillegg satte 20 prosent av respondentene PD på andreplass. For regnbueørret i sjøanlegg var tilsvarende tall 30 og 50 prosent.

Gjennomsnittkost på 55 mill kr per utbrudd

- Den høye forekomsten av PD-tilfeller er en utfordring for næringen. Det er det angitt at de gjennomsnittlige direkte kostnadene ved et PD-utbrudd med SAV3 er på kr 55,4 millioner basert på 2013-priser (utbrudd ni måneder etter sjøsetting på anlegg med en million smolt).

Effekt av vaksine

Veterinærinstituttet slår fast at effekten av vaksine er omdiskutert, og vaksinasjon mot PD har begrenset effekt sammenlignet med beskyttelsen som oppnås med vaksine mot bakterieinfeksjoner som for eksempel furunkulose.

- Det er imidlertid påvist effekt av vaksine mot PD ved at antall utbrudd reduseres og at vaksinert fisk kan ha lavere dødelighet. I tillegg vil vaksine kunne bidra til at smittet fisk skiller ut mindre virus, skriver de.