Leppefisk fanget utenfor Havforskningenanlegg på Austevoll. Foto: Magnus Petersen.
Leppefisk fanget utenfor Havforskningenanlegg på Austevoll. Foto: Magnus Petersen.

Forlenget høringsfrist for leppefisk-fisket

Høringsfristen for innspill til regulering av fisket etter leppefisk i 2017 som opprinnelig var satt til 17. mars er forlenget til fredag 31. mars.

Publisert

Fiskeridirektoratet ønsker blant annet å ta ned beskatningen på leppefisk og foreslår reguleringen i 2017 som en kombinasjon av følgende tiltak;

  • En begrensning i hvor mye det enkelte fartøy kan fiske, ved å fastsette maksimalkvote på inntil 100 000 leppefisk.
  • Begrensning i antall fartøy en eier kan delta i fisket etter leppefisk med, ved å se hen til hvordan en regulerer deltakelsen i åpen gruppe i deltakerregulerte fiskerier.
  • En relativt lang fredningsperiode, slik at fisket åpner 17. juli sør for 62°N og 31. juli nord for 62°N.

Les høringsnotatene her.

Les også: Foreslår makskvote på 100 000 leppefisk