Lerøy har klart å gjenfange om lag 1200 oppdrettslaks.

Så mange laks har Lerøy gjenfanget etter rømmingen

Fiskeridirektoratet har i dag pålagt Lerøy Midt Sjø AS en ny uke med gjenfangstfiske i sjø etter rømmingshendelsen ved deres lokalitet Reitholmen på Hitra tidligere i mai. 

Publisert Sist oppdatert

Selskapet har så langt gjenfanget ca. 1200 oppdrettslaks.

Det skriver fiskeridirektoratet på sine hjemmesider.

Det var 5. mai selskapet meldte om en rømmingshendelse ved lokaliteten Reitholmen på Hitra. Hendelsen skjedde i forbindelse med klargjøring av not for levering av fisk. Lerøy Midt Sjø meldte opprinnelig til Fiskeridirektoratet at det rømte ca. 14 000 laks. Dette har senere blitt nedjustert til 8400 laks med en snittvekt på 7,3 kg,

Selskapet har pr 20. mai fanget om lag 1200 oppdrettsfisk i eget gjenfangstfiske. Det meste av gjenfangsten er tatt med fartøy leid inn av selskapet, og noe er tatt på lokaliteten. I tillegg er det fanget ca. 140 oppdrettslaks i overvåkingsstasjonen ved Agdenes.

Fiskeridirektoratet har i samråd med Statsforvalteren gitt Lerøy Midt Sjø pålegg om utvidet gjenfangst i Fillfjorden-området på østsiden av Hitra. Vedtaket har blitt vurdert, og forlenget, ukentlig. Vedtaket har også blitt noe utvidet, i hovedsak ved at det også skal settes gjenfangstgarn ved tre andre lokaliteter, Storskogøya, Vassgåsholmen og Gunnarøya. Det tas hensyn til innsiget av villaks i vurderingene som blir gjort.

Det er kun fiskere som har avtale med selskapet som kan delta i dette fisket.