Fensfjorden.

Hull i not hos Firda: Flere fangster av rømt regnbueørret 

Fiskeridirektoratet har mottatt tips om fangster av rømt regnbueørret i Vestland Fylke.

Publisert Sist oppdatert

Firda Sjøfarmer AS har i dag, torsdag 16. november, meldt om funn av en større skade i en av nøtene på lokaliteten Hyseneset i Fensfjorden i Gulen kommune, hvor de produserer regnbueørret.

Fiskeridirektoratet skriver at de har de siste dagene mottatt flere tips om fangster av rømt regnbueørret i området, og har i den forbindelse bedt aktuelle anlegg om å sjekke nøtene sine.

Selskapet har satt ut gjenfangstgarn og iverksatt tiltak for å tette skaden. Firda oppgir at fisken i den aktuelle merden har en snittvekt på i underkant av 4 kg.

- Fiskeridirektoratet vil følge opp hendelsen, blant annet med tilsyn, skriver de.

Til Kyst.no har Monika Haugland, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet tidligere sagt at tipsene begynte å komme i helgen.

- Det er per nå snakk om fire ulike fangster, på opptil 15 regnbueørret, som vi er kjent med, sa hun.

- Vi er interessert i å vite om andre også har fått slik fisk, og vi vil gjerne ha bilde av fangstene. Derfor oppmoder vi publikum om å bruke tipsløsningen vår, la hun til avslutningsvis.

- Selskapet har hatt gjenfangstgarn ute ved lokaliteten i natt, og har fått ca. 70 regnbueørret i disse, sier Haugland.

- Vi har nå, i samråd med Statsforvalteren, pålagt selskapet å fiske i et utvidet område mellom Mjømna, Mongstad og Haugsdalsosen i Fensfjorden, sier Haugland.

Bilde av rømt regnbueørret i Nordhordland.

Planlagt tilsyn

Fiskeridirektoratet skriver på sin hjemmeside at de planlegger å dra ut på tilsyn i starten av neste uke.

Rømmingstilsyn innebærer blant annet både fysisk besøk på lokaliteten, gjennomgang av rutiner for å forebygge og oppdage rømming og gjennomgang av varslingsrutiner og selskapets egne risikovurderinger.

- Målet med et slikt tilsyn er å avdekke årsaken til rømmingen, sier Haugland.

Fiskeridirektoratet har også opprettet en tilsynssak, i tråd med gjeldende rutiner i slike saker.

 - Fiskeridirektoratet følger årlig opp over 100 saker med rømming eller mistanke om rømming og har mye erfaring og gode rutiner rundt dette, sier Haugland.

Opprettet mottak og lover dusør

Firda Sjøfarmer har opprettet et mottak på Grimevegen 391. Publikum som ønsker å levere inn fangst av regnbueørret i området må ta kontakt på forhånd på telefon 997 45 747.

- Der kan publikum levere inn fangst av regnbueørret, selskapet vil betale en dusør på 100,- kr per gjenfanget fisk som blir levert inn, sier Monika Haugland.

Gjeldende fiskeregler i området må følges.

- Vi ønsker at publikum tipser Fiskeridirektoratet om fangster av regnbueørret i området. Vi bruker den informasjonen blant annet til å kartlegge spredningen av fisken, sier Haugland.

Foreløpig er ikke omfanget av rømmingen kjent.