: Helge Stenbæk som er salgs- og markedssjef sammen med daglig leder Kristian Lillerud i Flatsetsund Engineering. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

25 års utvikling for 14-generasjons avluser

Flatsetsund Engineering produserer nå sin 14. -generasjons mekaniske lusefjerner av typen FLS Avluser. Daglig leder Kristian Lillerud er klar på at det ligger mye jobb, og mange års utvikling til grunn for å få på plass en effektiv luseløsning.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Flatsetsund Engineering, lokalisert i Flatsetsundet på Frei ble etablert tilbake i 1914, av Kristian sin bestefar Anton. I starten dreiv selskapet i hovedsak med ombygging av fiskebåter, og utviklet etterhvert et fraktesystem for levende fisk.

- Jeg tror vi lagde verdens første brønnbåt på 50-tallet, om jeg ikke tar feil, sier Lillerud da kyst.no var på besøk.

25 års utvikling

Gjennom årene har de utviklet ulike duppeditter for havbruksnæringen. Eksempler kan være CO2-lufter til oppdrettsanlegg og brønnbåter, veie-/tellesystem, fôringskraner, ejektor til å erstatte håving og ikke minst FLS Avluseren.

Prototypen av lusefilter til FLS avluser. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

Avluseren har de brukt over 25 år på å utvikle, da den er et utspring av fiskeforflyttingsystemet som blant annet ble omtalt i Schrødingers katt på NRK tilbake i 2001 og fikk Aqua Nors innovasjonspris 2011.

- Da vi startet med utviklingen var ikke lakselusen et problem slik den er i dag. Det har vært en lang vei å utvikle denne og det har vært en del prøving og feiling.

Noe av det siste de har utviklet en ny oppsamling av lus.

- Tidligere hadde vi luseposer hvor vi samlet opp lusa i merden. Dette var det delte meninger om blant oppdrettere. Nå har vi fått på plass et system som vi mener gir nullutslipp av lus, som tar alt infisert vann tilbake ombord og filtreres ombord.

Ingen målbar stressreaksjon

Den første prototypen for uttesting av systemet i drift, skjedde i samarbeid med Marine Harvest tilbake i 2014. Veterinærinstituttet publiserte også i 2015 en rapport hvor de kartla dyrevelferden, avluseren ikke fikk toppscore, men denne er ifølge Lillerud nå utdatert.

- Dette er en avluser med fire linjer som Marine Harvest leier den dag i dag. Det har skjedd mye utvikling med systemet de siste årene. Avluserne som vi lager i dag er noe helt annet enn denne, og har ytterligere bedret fiskevelferd, selv om også prototypen fungerer greit, sier Lillerud.

Å kalle avluseren for en lusespyler, slik den ofte betegnes som, er han ikke helt enig i.

- Vi stryker lusen av laksen med et trykk på mellom 0,2 til 0,8 bar. En høytrykkspyler har ofte 150 bars trykk, så det er ikke sammenlignbart i forhold til assosiasjonene man får ved å omtale det som spyling.

20 -50 tonn fisk per time

Det er i dag rundt 20 ansatte hos Flatsetsund Engineering. Her fra produskjonshallen Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

En linje kan avluse 20-50 tonn laks i timen, alt etter hvor stor fisken er. For småfisk og stamfisk regnes en kapasitet på 20 tonn i timen.

- Dokumentasjon viser at systemet fjerner 95 prosent av bevegelig lus, 95 prosent av kjønnsmoden lus og 50 til 70 prosent av fastsittende lus, samtidig som vi bevarer god velferd, sier han.

Rent praktisk går fisken inn i systemet med sporden først. Ved hjelp av ejektoren, som setter vannet i bevegelse, føres fisken gjennom enheten. Behandlingstiden er to sekunder med en total transporttid på 10-15 sekunder.

Solid vekst- men kostbar utvikling

I fjor omsatte selskapet for nær 41,8 millioner kroner, som var en solid økning fra året før hvor de omsatte for nær 13,5 millioner. Driftsresultat for 2016 endte på 8,7 millioner mot 484 tusen kroner i 2015.

- Det har vært kostbart å utvikle produktene våre. I fjor gikk halvparten av omsettingen til bedriften til utvikling. Vi har fått noe støtte fra SkatteFUNN-ordningen, men ellers har vi stått for det meste innen forskning, utvikling og produksjon selv.

Per november 2017 har de installert rett over 20 linjer fordelt på syv fartøy. Disse fordeler seg langs kysten over hele landet, men ett selskap har de et spesielt godt samarbeid med.

- Pure Shipping drifter i dag to fartøy med flere avluserlinjer. Et fartøy er også en opplæringsbåt, poengterer han.

- Nordmøre er et kompetansesenter og bedrifter kan i fellesskap gjøre mye for å møte fremtiden Flatsetsund Engineering, har mye kompetanse, men ikke alle vet det, sier Lillerud med et lurt smil.

En større reportasje fra Flatsetsund Engineering kan du lese i  magasinet Norsk Fiskeoppdrett utgave nr 11.

https://youtu.be/uRpcQRIJwwA