Pure Shipping på avlusingsoppdrag på merdkanten. Foto: K2 Filmproductions.
Pure Shipping på avlusingsoppdrag på merdkanten. Foto: K2 Filmproductions.

Klare til kamp mot lakselusen

Lite lakselus i anleggene, fører til rolige tider hos Pure Shipping. Men med periode med lavere lusegrenser, er selskapet nå beredt til å ta knekken på lusen. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Rederiet Pure Shipping holder til på Smøla og opererer langs hele norskekysten. Grunnet lave temperaturer og gode lusetall har avlusingsbehandlingene ikke vært så hyppige som tidligere sesonger. Dette har gjort at det har vært litt roligere på markedet både vinteren og våren, ifølge daglig leder Jan Eirik Nordseth. 

Pure Shipping:

  • Pure Shipping er et rederi som baserer seg i all hovedsak på avlusning av laks og ørret for oppdrettsnæringen.
  • Pure Shipping er et utspring av at tre oppdrettsaktører i kommunene Smøla, Averøy og Frøya ble enig om å etablere sin egen beredskap innenfor fjerningen av lakselus.

Han sier de har hatt noen avlusinger i år, men ikke så mange som tidligere. 

- Nå er det jo “våravlusing” og litt strengere luseregler, som gjør at vi tror det vil bli litt mer arbeid. Vi ser frem til litt mer aktivitet på markedet når temperaturene stiger og lusen slår til. 

Les også: Pure Shipping med avlusnings kontrakter i Nord

Daglig leder Jan Eirik Nordseth i Pure Shipping, sier de jobber tett sammen med Flatsetsund Engineering. Her er han avbildet med Kristian Lillerud, daglig leder i Flatsetsund Egineering. Foto: Pure Shipping.
Daglig leder Jan Eirik Nordseth i Pure Shipping, sier de jobber tett sammen med Flatsetsund Engineering. Her er han avbildet med Kristian Lillerud, daglig leder i Flatsetsund Egineering. Foto: Pure Shipping.

I spotmarkedet

Selskapet har tre fartøy i sin flåte, derav to avlusingsfartøy og et servicefartøy.  Avlusingsfartøyene MS Lautus og MS Laugar er utstyrt med FLS-avluser, produsert av Flatsetsund Egineering, som Pure Shipping samarbeider med. 

Selskapet opererer i spot-markedet på to av sine fartøy, og nylig ble det kjent at det tredje fartøyet Lautus skal operere i Nord-Norge på kontrakt for flere oppdrettere.

- Vi er åpen for at det andre avlusingsfartøyet vårt Laugar kan inngås kontrakt med også, men vi er per dags dato i spotmarkedet. Målet vårt fremover er å betjene eksisterende kunder på en best mulig måte. Vi ønsker også å vise frem det gode arbeidet vi gjør med FLS-avluseren. Vi vil være med å gjøre denne behandlingsmetoden anerkjent for oppdretterne og bidra til å øke antall FLS-systemer på markedet, sier Nordseth, og mener det vil uten tvil bedre fiskevelferden langs kysten.

Tar 90 % av lusen og lav dødelighet

Han sier de ser god effekt med bruk av FLS-avluser, der 90 % av lusen i ulike stadier blir tatt.

- Vi bruker kun sjøvann og ikke oppvarmet vann, det mener vi er det mest skånsomme med tanke for fiskevelferden til fisken, og gir samtidig gode resultater. Det er ingen tvil at denne typen behandling med sjøvann med lavt trykk på 0.2 til 0.8 bar, er det beste for fiskens velferd, mener han. 

Han forteller om en dødelighet på 0,017 % etter behandling, og påpeker at fisken spiser med en gang etter avlusing.

- Det er oppdretterne svært glade for. Appetitten til fisken er god, og man taper ikke flere dager der fisken går uten å spise og er omtåket, legger han til. 

I og med at de bruker det samme vannet som fisken lever i til vanlig, mener han gir bedre velferd for fisken. 

- Vi varmer ikke opp vannet og sjokker fisken med temperaturforskjeller, slår han fast

- Vi har behandlet fisk helt ned i tre grader med FLS, uten at det har vært store problemer med vintersår av den grunn. Så det har vi veldig gode resultater med, forteller Nordseth fornøyd. 

Totalt har Pure Shipping behandlet 100.000 tonn fisk med FLS siden oppstarten i 2016.

- Vi har behandlet stor og liten fisk om både sommeren og vinteren, så vi begynner å få en god del erfaring. 

Se film av avluseren i full drift her. 

Om fartøyene: 

MS Lautus er den gamle kystverksbåten MS Vestfjord. Den ble kjøpt av Rent Havbruk og rustet ut til avlusnings fartøy med 3FLS linjer og en kapasitet på 150 t/timen. MS Lautus er opplærings og visningsfartøy for Flatsetsund sine spylere. Her er det fasiliteter for at kunder og nye aktører kan være med å se og inspisere jobben som gjøres.

MS Laugar er en gammel traver langs norskekysten. Den ble bygd i 1976 som fisketråler og senere ombygd til brønnbåt i 1978, den var da verdens største brønnbåt. Som brønnbåt het den blant annet Veidnes og Eli Star. Senvinteren 2016 kjøpte Pure Shipping båten. Den gikk da gjennom en total renovering og ombygging før den i august 2016 var klar som avlusnings beredskap for ulike oppdrettsselskap. Den er utstyrt med FLS-avluser med 2-linjer som kan avluse rundt 100 tonn fisk i timen. MS Laugar blir i tillegg leid ut til eksterne aktører innenfor havbruksnæringen.

MS Labor er rederiets arbeidsbåt. og brukes internt på alle anlegg til alt service arbeid, samt ROV inspeksjoner og vasking av not for oppdrettsnæringen. Den er en kraftig arbeids katamaran med god dekksplass. Den har 40 tm Palfinger kran og MPI vaske utstyr og det er fire lugarer ombord.