Lakselus, hunn og hann. Foto: Lars Are Hamre, SLRC.

Gjennombrudd for virusforskning på lakselus publisert i Nature-tidsskrift

Forskere ved lakselussenteret i Bergen har med ny teknologi klart å fjerne virus fra lakselus. Man vet i dag at i praksis all lakselus er bærere av forskjellige virus, men man vet ikke så mye om de påvirker hverken lusen selv eller laksen. Med dette gjennombruddet åpnes nå muligheten for å finne ut mer om nettopp dette.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

SLRC (Sea Lice Research Centre) har den 25 oktober fått publisert en ny artikkel i Scientific Reports som må betraktes som et gjennombrudd i studiet av lakselusens egne virus.

Aina-Cathrine Øvergård er førsteforfatter, men har som medforfattere Lars Are Hamre, Heidi Kongshaug og Frank Nilsen.

Artikkelens tittel er "RNAi-mediated treatment of two vertically transmitted rhabdovirus infecting the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis)".

Fiskehelsemiljøet ved Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen, oppdaget for en tid tilbake at lakselusen bærer en rekke forskjellige virus. En ny studie utført ved Sea Lice Research Centre, SLRC, har vist at to av disse virusene er tilstede i nesten samtlige lus samlet inn langs hele Norskekysten.

Siden det per dags dato ikke er mulig å dyrke virusene og smittemodeller ikke er tilgjengelig, har Aina-Cathrine Øvergård og kollegaer ved SLRC utviklet en kur basert på RNA interferens (RNAi) som gjør det mulig å fjerne virus fra lakselusen.

Metoden kan brukes mot HIV og Ebola

- RNAi er en konservert mekanisme i alle eukaryote celler, fra planter til oss mennesker, som kan nedregulere genuttrykket til både virale og egne gener. Det har blitt gjennomført mye forskning på dette siden mekanismen har blitt tenkt brukt mot virussykdommer som HIV, hepatitt B og Ebola. Metoden har også blitt testet for å kunne kurere oppdrettsreker for virussykdommer, da disse ikke kan vaksineres, skriver lusesenteret i en melding.

Første studie som viser at det går an å fjerne virus fra et flercellet dyr

Arbeidet av Øvergård og medforfattere representerer imidlertid den første studien som viser at man kan fjerne et vertikaloverført virus fra flercellede dyr ved å aktivere denne mekanismen. Dette er et viktig prinsipp som åpner for at en kan kurere for eksempel lakselus og etablere stammer av virusfrie og virus positive lus fra et felles virusinfisert opphav.

- Dermed kan en nøyaktig studere virusenes virkning og finne svar på om virusene svekker lakselusen eller hvordan de sammen med lakselus påvirker laksen. En rekke forsøk basert på denne metodikken er allerede i gang for å øke vår kunnskap om disse virusene, skriver Lusesenteret.

Studien er publisert i den åpne Nature-publikasjonen "Scientific Reports", tilgjengelig på: www.nature.com/articles/s41598-017-14282-3