Omega-3-fettsyrer har i følge flere studier ikke den effekten som man tidligere har trodd. Foto: Eivind Senneset/HI.

- Flere andre helsefordeler med sjømatkonsum

Flere veldokumenterte studier viser nå til samme resultat, der effekten av Omega-3 tilskudd er liten eller ikke eksisterende mot hjerte- og karsykdommer. Konsum av sjømat er likevel svært sunt, påpeker professor.

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kyst.no skrev nylig at det europeiske legemiddelkontoret har slått fast at omega 3-fettsyrer ikke beskytter mot hjerte- og karsykdom, og de opplyser derfor at de fjerner sin anbefaling om å ta Omega-3 for å forebygge nye hendelser ved hjerteinfarkt.

Mindre eller ingen effekt

En som har god kjennskap til hvordan Omega-3 fungerer, er Edel O. Elvevoll, professor i marin næringsmiddelteknologi ved Norges fiskerihøgskole.

Hun sier til Kyst.no at det over tid har kommet flere store, veldokumenterte studier som viser mindre eller ingen effekter av Omega-3 tilskudd. 

Professor Edel O. Elvevoll sier det finnes mange positive grunner til å innta sjømat, selv om Omega-3 nå ser ut til å miste litt av sitt gode rykte når det gjelder å forebygge hjerte- og karsykdommer. Foto: Privat

- Vi har studert denne utviklingen over tid og publiserte i september 2015 en artikkel hvor vi også diskuterer noen av årsakene  til at en ser  «mindre eller ingen» effekter av omega- 3  tilskudd – vi summerer opp i sammendraget at dette kan ha sin årsak i økt sjømat konsum (bakgrunns- diett). Sjømatkonsumet er doblet fra 60-tallet til i dag, økt fra 10 til 20 kg/år/person.

Hun forteller at man også over tid har fått bedre medisinske behandlinger av parametere som regnes å gi økt risiko for hjerte- og karsykdom (primært og sekundært), slike som høyt blodtrykk (ACE hemmere), eller økte mengder av fettstoffer /lipider i blod /hyperkolesterolemi (statiner).

- I tillegg er det også slik at et fiskemåltid kan erstatte annen «usunn mat», legger hun til.

Sjømat mer enn bare Omega-3  

Elvevoll sier de i mange år har arbeidet med  «andre» stoffers bidrag til positive effekter av sjømatkonsum.  

- Vi og andre har funnet svært interessante effekter også av mager fisk på prosesser/åreforkalkning knyttet til hjerte- og karsykdom. Slike effekter har i stor grad tradisjonelt vært knyttet til konsum av fet fisk. Vi har også sett på mulige kombinasjonseffekter da vi allerede på 90-tallet viste i studier at marine oljer med lavt innhold av omega 3 kunne gi bedre effekt på parametere som er knyttet til hjerte- og karsykdom enn de med høyere innhold av disse fettsyrene. Siden fokuset på omega-3 har vært så stort, blir omega-3 ofte brukt som proxy; vi regner om hvor mye sjømat som skal til for å gi det rette tilskuddet av omega 3, og ikke omvendt, forklarer hun. 

- Hva synes du om vedtaket? er du enig? er det godt begrunnet mener du?  

- Vedtaket er i tråd med godt begrunnet/robust forskning og da må jeg og vi være enig.

Nye studier

Hun påpeker at det er fremdeles enighet om at konsum av sjømat er sunt.

- Nyere studier finner gode effekter av å inkludere sjømat i et variert kosthold (2-4 måltider per uke) – de fleste store studier finner ennå denne sammenhengen. Våre helsemyndigheter/organisasjoner (VKM, FAO, AHA) anbefaler også ennå en økning av inntaket av sjømat, sier Elvevoll avslutningsvis.