Fremtidens smoltproduksjon

26 - 27 oktober, Tema: Settefisk, Sted: Sunndalsøra

Nofima og Sunndal Næringsselskap inviterer til den sjuende konferansen om resirkulering av vann i akvakultur på Sunndalsøra, 26-27. oktober 2022.

Konferansen er for alle som er interessert i produksjon av smolt og postsmolt, påvekst på land og lukkede anlegg. I 2018 fant 320 deltakere fra industri, myndigheter, studenter, forskere og investorer veien til konferansen.

Årets program vil inneholde presentasjoner fra lakseprodusenter, leverandører, forvaltning og forskere fra Norge og utlandet.

Konferansen er tilgjengelig for norsk og utenlandsk publikum. Profesjonelle oversettere simultanoversetter løpende norske foredrag til engelsk for de som ønsker det.

Les mer her.