Opp mot 87 000 torsk kan ha rømt etter at det ble hull på tre nøter på Gadus Group sin lokalitet Alida.

Har anmeldt selskap etter torskerømming

Norges Miljøvernforbund har anmeldt Sunnmøre Torsk, og Gadus Group for rømming av torsk ved lokalitet Alida i Volda Kommune.

Publisert Sist oppdatert

Det forteller Arne Roger Hansen og Ruben Mjelde Oddekalv i Miljøvernforbundet til Kyst.no.

Gadus Group og Fiskeridirektoratet meldte nylig at så mange som 87 000 torsk kan ha rømt fra lokalitet Alida, etter at det gikk hull på tre nøter. Fisken som rømte hadde ifølge direktoratet en snittvekt på om lag 600 gram.

- Dette er en uønsket hendelse og vi har nå gjennomført en granskning av hendelsen sammen med eksterne aktører for å avdekke hva som har skjedd, sa samfunns- og myndighetskontakt Falk Øveraas etter rømmingen.

Han forklarte at de tre nøtene som det ble hull i, stammer fra samme leveranse og batch fra en av Gadus sine notleverandører.

- Skyver fra seg ansvaret

Nå har Norges Miljøvernforbund levert en anmeldelse i forbindelse med rømmingen, der de beskriver rømmingen som grov miljøkriminalitet.

Organisasjonen skriver i anmeldelsen, som er levert Volda og Ørsta Politistasjon, at slike hendelser tyder på at torsken er en «rømmingsekspert». De skriver videre at de mener Gadus Group skyver fra seg ansvaret ved å peke på leverandøren av nøtene.

- Oppdretterne er selv ansvarlig for å bruke teknologi som forhindrer rømminger fra merdene.

De mener videre at hendelser som dette vil få katastrofale følger for den ville kysttorsken.

NMF skriver i anmeldelsen at Sunnmøre Torsk og Gadus Group må straffes etter gjeldene lovverk, og at de ansvarlige for driften må straffes i henhold til § 75 i naturmangfoldloven. NMF skriver også at de anmoder politiet om å se om andre lover i straffeloven kan være brutt.

Samfunns- og myndighetskontakt Falk Øveraas sier i en kommentar til Kyst.no at de registrerer at det har kommet en anmeldelse fra Miljøvernforbundet.

- Vi har dialog med myndighetene gjennom Fiskeridirektoratet og vil jobbe videre med denne hendelsen sammen med dem, sier han.

Norges Miljøvernforbund sendte også i november inn en anmeldelse på en rømmingshendelse av laks hos Aller Aqua. Les mer om det her.