Glen Bradley, Vice-President i brønnbåtrederiet Rostein AS. Foto: Rostein.
Glen Bradley, Vice-President i brønnbåtrederiet Rostein AS. Foto: Rostein.

- Det er med stor undring vi nå ser at Tromsø vender ryggen til havbruk

Det sier Glen Bradley, nestleder i Rostein AS. Han mener politikerne gjør vedtaket av feil grunner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

På Facebook skriver nestleder Glen Bradley i brønnbåtrederiet Rostein et innlegg der han kraftig kritiserer Tromsø kommunes vedtak om å ikke ville tillate flere vanlige oppdrettsanlegg. Kommunen er av mange ansett som hovedstad for havbruksnæringen i Nord-Norge. 

- Det er med stor undring man nå ser at Tromsø vender ryggen til havbruk og ønsker en utvikling i retning av løsninger som per i dag ikke er tilstrekkelig utprøvd til å avvikle dagens driftsform. Likevel kan slike løsninger være en positiv medspiller til vekst i norsk havbruksnæringen i samarbeid med dagens produsenter av laks, skriver han.

Les også: Tillater ikke flere oppdrettskonsesjoner i Tromsø kommune

Han påpeker at selskapet han representerer er største brønnbåtaktør i Troms og Finnmark og at de har ledet arbeidet med utslippsfri behandling av laks både i Tromsø, nordområdene ellers og i resten av Norge.

- Utslippsfri løsning ble introdusert på Ro Arctic i 2017 og videre på nybygget Ro Fortune. Disse to fartøyene utgjør vår behandlingskapasitet i nord og Ro Fortune ble for øvrig døpt i Tromsø by i vår. Vi har ikke lenger fartøy med utstyr for hydrogenperoksidbehandling stasjonert i Troms eller Finnmark og har lyttet til de bekymringer som har vært debattert rundt lusebehandlinger. I 2018 vil Rosteins samlede behandlinger være gjennomført med ca. 99% utslippsfrie metoder, understreker han.

Dette mener Bradley er et eksempel på hvordan aktørene i næringen tenker og at det er stort fokus på bærekraft blant lakseprodusentene.

- Vår konklusjon er at havbruksnæringen omfavner og alltid velger miljøvennlig teknologi når denne er tilgjengelig.

Bradley mener Tromsø nå melder seg ut i stedet for å delta i det han kaller en innovativ og fremtidsrettet havbruksnæring. 

- Og trolig av feil grunner. Vi håper og ber om at politikerne tar innover seg den utvikling som har skjedd i næringen. Vi minner om fjellvettregelen om at det aldri er for sent å snu, skriver Rostein-lederen.