Administrerende direktør i Nova Sea, Tom Eirik Aasfjord sier de er skuffet over regjeringens dømmekraft.
Administrerende direktør i Nova Sea, Tom Eirik Aasfjord sier de er skuffet over regjeringens dømmekraft.

- Vi er skuffet og bekymret

Tom Eirik Aasfjord i Nova Sea sier selskapet er bekymret over at regjeringen ikke har forstått konsekvensene av skatteforslaget de nå foreslår for havbruksnæringen.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til grunnrenteskatt på havbruk, der de blant annet foreslår å justere skattesatsen til 35 prosent, og øke bunnfradraget til 70 millioner kroner.

Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene mener forslaget som ble lagt frem viser at regjeringen har hatt null intensjon om å lytte til næringen og kystens befolkning.

Advokat Mons Alfred Paulsen i advokatfirmaet Thommessen er heller ikke overbevist om at forslaget til regjeringen vil bidra til et potent og livskraftig næringsliv.

- Effekten, når man tar hensyn til økt sats, lavere rabatt og økt utbytteskatt er imidlertid fremdeles fryktelig for mange, sier Paulsen.

Skuffet

- I likhet med hva en samlet havbruksnæring har ytret, er vi skuffet over at regjeringen ikke har lyttet, og er bekymret over at de ikke har forstått konsekvensene av det de nå foreslår, sier Tom Eirik Aasfjord, administrerende direktør i Nova Sea til Kyst.no.

Han forteller at de nå skal sette seg ned og finlese hva som står i det som er lagt frem.

- Men vi konstaterer at regjeringen har gått vekk fra at man skal ha en gitt inntekt av skatten, og at det igjen er stor usikkerhet rundt hvilken inntekt på våre bearbeidede produkter som skal ligge til grunn for hva man skal betale i skatt, sier Aasfjord.

Nova Sea valgte i oktober i fjor å heve vekstkjøpet på en prosent, som de betalte 53,4 millioner kroner for i juni. De stanset også milliardprosjekter med å sette nytt slakteri på Lovund og nytt settefiskanlegg på is.

- De endelige konsekvensene av forslaget vet vi ikke før saken er sluttbehandlet i Stortinget, så det er derfor alt for tidlig å si noe om hvordan det konkret vil slå ut for oss, men vi er skuffet, avslutter Aasfjord.