Hydrogenperoksid har større effekt på dypvannsreken Pandalus borealis enn først anntatt. Foto: Øystein Paulsen, Havforskningsinstituttet.
Hydrogenperoksid har større effekt på dypvannsreken Pandalus borealis enn først anntatt. Foto: Øystein Paulsen, Havforskningsinstituttet.

Effekten av hydrogenperoksid på reker: - Bekymringsfullt

Ny forskning viser at avlusningsmidler har en negativ effekt på dypvannsreken Pandalus borealis. Likevel er resultater fra forsøk i lab ikke alltid 100% overførbar til felt, ettersom variablene i felt er ukontrollerbar.

Publisert

Avlusningsmiddel brukt av havbruksnæringen har til nå blitt ansett som uproblematisk. NRK skrev i går om oppsiktsvekkende resultater fra en studie utført av Renée Bechmann og kollegaer ved International Institute of Stavanger, som imidlertid viser at hydrogenperoksid kan skade rekebestanden.

Bekymringsfullt

Havforskningsinstituttets bestandsansvarlig forsker på reke i sør, Guldborg Søvik, sier til Kyst.no at de nye funnene er bekymringsfulle.

- Det er bekymringsfullt når man ser de resultatene som har kommet frem i labforsøk, der svært lave konsentrasjone tar livet av reker.

Guldborg Søvik sier at de nye funnene presentert av forskerne på IRIS er bekymringsfulle. Foto: Havforskningsinstituttet.
Guldborg Søvik sier at de nye funnene presentert av forskerne på IRIS er bekymringsfulle. Foto: Havforskningsinstituttet.

Søvik utdyper og sier at i et standard forsøk utsetter man forsøksdyr for en påvirkning i for eksempel 24 timer og så avsluttes forsøket, mens forskerne ved IRIS så først en effekt etter tre dager. Hun viser til IRIS sine forsøk og Renée Bechmann sine uttalelser til nrk.no, og sier at dette indikerer at det kanskje finnes effekter av avlusningsmidler på reker og andre organismer som ikke har blitt oppdaget tidligere, grunnet måten forsøksoppsettet er satt opp på.

Variabler spiller inn

Hun forteller at Havforskningsinstituttet holder oversikt over alle innrapporterte hendelser om døde krepsdyr, særlig død krill har de fått en del informasjon om. De har fått en henvendelse fra Fiskeridirektoratet om å se nærmere på alle disse tilfellene av død krill og andre tilfeller av døde skalldyr. I den sammenhengen er det veldig viktig å følge med på det som gjøres i lab i forhold til hvilken effekt svært tynne konsentrasjoner av disse stoffene har på dødelighet av på blant annet reke.

- Disse forsøkene utført av IRIS er viktig for det arbeidet som vi gjør, samtidig er det ikke alltid like lett å overføre resultater fra lab til felt, ettersom man i lab har kontroll på alle variabler og det har man ikke i felt, sier hun avslutningsvis.

Les også: