Robert Eriksson sier han frykter rasing av arbeidsplasser dersom departementet opphever bestemmelsen om at «Prodfisk» skal bearbeides i Norge. Foto: Håvard Holmøy.

Frykter rasering av arbeidsplasser

Frykter for arbeidsplasser dersom det tillates å eksportere ubearbeidet «Prod fisk».

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Administrerende direktør, Robert Eriksson i Sjømatbedriftene er svært bekymret over at Mattilsynet ønsker å endre prod-reglementet slik at «Prodfisk» ikke trenger å bearbeides i Norge.

- Vi har mottatt klare signaler på at Mattilsynet har bedt departementet om å oppheve bestemmelsen om at «Prodfisk» skal bearbeides i Norge. Skulle dette bli en realitet vil det bety en rasering av norske fiskeriarbeidsplasser og kroken på døra for mange virksomheter, sier administrerende direktør, Robert Eriksson, i Sjømatbedriftene i en pressemelding.

I dag er det klare bestemmelser på at såkalt «Prodfisk» skal bearbeides i Norge. Dette har vært en viktig bestemmelse for foredlingsbedriftene.

Eriksson mener det ikke er vanskelig å tenke seg at et selskap som Marin Harvest har sterke interesser for å endre dagens bestemmelse, slik at det tillates å eksportere ubearbeidet «Prod fisk».

- Når Marin Harvest la frem sine kvartalstall forrige uke registrerer jeg at de har en superior andel på 89%. Med de volumene Marin Harvest produserer så betyr det betydelige volumer med Prodfisk og ordinær fisk. Det er da enkelt å tenke seg at de har et kjempeintensiv i å få fjernet prod-reglementet for å frakte denne fisken direkte til sine foredlingsbedrifter i Europa, sier Eriksson.

Sjømatbedriftenes administrerende direktør viser til at vi allerede har eksportert mellom 20 – 30.000 foredlingsarbeidsplasser til EU. Dette er en utvikling Sjømatbedriftene og Eriksson vil snu.

-I stedet for å eksportere ut arbeidsplasser bør vi legge til rette for rammebetingelser som kan skape bedre lønnsomhet i Norge. Det vil igjen kunne trygge de arbeidsplassene vi har, og skape flere arbeidsplasser her hjemme, sier Sjømatbedriftenes administrerende direktør, før han fortsetter:

- Jeg trodde Mattilsynet skulle ivareta norske interesser og ikke løpe en gigants ærend, for deretter å hjemme seg bak bestemmelser utarbeidet av EU-byråkratene. Skulle det stemme at de sysler med et slikt forslag, og skulle de få gjennomslag for noe slikt så vil det bety takk og farvel for mange norske foredlingsbedrifter, sier Eriksson.

Ber fiskeriministeren sette ned foten

Sjømatbedriftene registrerer at landets nye fiskeriminister, Harald Tom Nesvik, har omtalt seg selv som sjømatminister, og at dette er en tydelighet Sjømatbedriftene er svært glad for.

- Jeg oppfatter at Nesvik har vært tydelig på at han ønsker økt lønnsomhet, og at det skal legges til rette for at det skal være lys i husene langs hele kysten. Derfor har jeg en klar forventning på at han setter ned foten for dette forslaget, slik at det aldri ser dagens lys. En ting er i alle fall klart: Vi i Sjømatbedriftene vil kjempe med nebb og klør for å forhindre at dette skjer, avslutter Robert Eriksson.