Havbruksdagen

10. - 11. april 2024. Sted: Gløshaugen Campus, NTNU Trondheim

Havbruksdagen er den eneste studentarrangerte karrieredagen for havbruksnæringen, som arrangeres på campus i Trondheim. 

Med havbruksdagen ønsker vi å gjøre alle studentene kjent med sine fremtidige muligheter i næringen, vi flyr også inn studenter fra Bodø, Tromsø, Bergen og Ås. 

Det er viktig for oss å belyse bredden og tverrfagligheten i havbruk, ikke minst er det viktig for oss å samle aktører å studenter for å skape nettverk og gode relasjoner. 

I år gjennomføres Havbruksdagen i samarbeid med Alde Akva.

Foreløpig har vi signert kontrakt med 20 bedrifter, som skal delta og vi forventer flere. 

I tillegg til alle studentene i Trondheim er det nå over 100 påmeldte studenter fra Bodø, Tromsø, Trondheim, Bergen og Ås, fra 18 ulike studieprogram, som skal delta! 

I tillegg kommer det elever fra videregående skoler i Trondheim og omegn.

https://www.havbruksdagen.no/