Norsk laks i oppdrett.
Norsk laks i oppdrett.

- Havbruksutvalget glemmer hovedpersonen

Utvalgets forslag til nytt tillatelsessystem er verken helhetlig eller bærekraftig. De glemmer hensynet til hovedpersonen, nemlig fisken, mener Dyrevernalliansen.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har lenge etterlyst insentiver som kan oppmuntre næringen til å ta mer hensyn til dyrevelferd. Det er skuffende at ikke Havbruksutvalget foreslår et eneste målrettet tiltak for bedre dyrevelferd, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Havbruksutvalget peker på grep som vil bedre biosikkerheten og redusere miljøbelastningen. De sier også at fiskevelferden må bedres betraktelig, men kommer ikke med noen konkrete forslag til tiltak. Dette reagerer Dyrevernalliansen på.

Her kan du laste ned havbruksutvalgets NOU

Dødeligheten må reduseres

- En husdyrnæring hvor en av fem dyr dør i løpet av produksjonen kan ikke kalles bærekraftig. Dersom oppdrettsnæringen skal ha håp om å bli bærekraftig i fremtiden, må myndighetene stille krav som gjør det lønnsomt å redusere dødeligheten og bedre dyrevelferden, sier Kleveland.

På oppdrag fra Dyrevernalliansen har Menon Economics og Nofima utarbeidet en rapport som viser hvordan dødeligheten i oppdrettsnæringen kan reduseres gjennom offentlig regulering. En konkret anbefaling i rapporten er at fiskedødelighet bør påvirke mulighetene for vekst, ved at oppdrettere med lave dødelighetstall belønnes og at oppdrettere med høy dødelighet straffes.

Havbruksutvalget nevner både dette og andre tiltak som kan bedre fiskevelferden, men konkluderer bare med at dette bør utredes nærmere.

Dyrevernalliansen forventer nå at regjeringen presenterer konkrete tiltak for redusert dødelighet i den kommende dyrevelferdsmeldingen. 

- Tiden for å redusere dødeligheten i fiskeoppdrett er nå. Havbruksutvalgets utredning presenterer dessverre ikke løsningene vi trenger. Nå er det opp til Nærings- og fiskeridepartementet å føre ballen videre og få på plass et regelverk som bedre beskytter oppdrettsfisken på hvert enkelt anlegg, sier Kleveland.