Besøkende på vei til et visningsanlegg tilknyttet Salmon Center. Nå frykter flere at tilbudet skal gå tapt.

- Vil få betydelige konsekvenser

Enda flere aktører har kommet på banen med sine bekymringer for Havbruksutvalgets forslag om å skrote visningstillatelsene.

Publisert Sist oppdatert

Kyst.no skrev tidligere tirsdag at Øystein Klakegg ved Høgskolen i Molde, i et høringssvar til Havbruksutvalgets NOU, skriver at han anbefaler at ordningen med visningsanlegg fortsetter, og påpeker at dette er svært relevant og lærerikt for studentene.

Det har også kommet inn flere høringssvar fra aktører som ikke vil at visningstillatelsene skal avvikles, slik Havbruksutvalget foreslår.

Høringsfristen går ut 2. januar 2024.

Gir innsikt i næringen

Leif Ersnes, rektor ved Bergmo ungdomsskole skriver i et høringssvar at de ønsker å uttrykke deres sterke støtte til Salmon Center Molde som en verdifull læringsarena.

SalMars visningssenter i Molde er plassert veldig sentralt på torget i Molde sentrum.

- Gjennom flere besøk har elevene ved skolen hatt gleden av å dra nytte av senterets gratis tilbud, noe som har gitt dem en unik mulighet til å utforske den maritime sektoren og få innsikt i Norges andre største eksportvare.

Tilbudene fra Salmon Center Molde mener rektoren har spilt en avgjørende rolle i å knytte skole og næringsliv sammen. Han sier det har gitt elevene et uvurderlig innblikk i oppdrettsnæringen og dens utfordringer. 

- Spesielt vil vi fremheve Sjømatuken, et tverrfaglig prosjekt som har utfordret elevene til å være kreative og tenke innovativt innenfor temaer som oppdrettsnæringen står overfor. Gjennom oppgaver som "Hvordan produsere et mer bærekraftig laksefôr" og "Teknologisk innovasjon for oppsamling av slam i lukket system i oppdrettsnæringen," har elevene fått praktisk erfaring og vært nødt til å løse reelle problemstillinger.

Praktisk forståelse

Bergmo-rektoren skriver at det er tydelig at disse prosjektene har hatt betydelig innvirkning på elevenes forståelse av produksjonen av oppdrettslaks, viktigheten av bærekraftig produksjon, og de utfordringene næringen møter. Dette gir ikke bare en lokal forståelse, men har også internasjonale implikasjoner, mener han, spesielt vist gjennom besøket av en spansk utvekslingsklasse. 

- Innovasjonscamp og dagsbesøk har også vært effektive metoder for å engasjere elevene og gi dem en praktisk forståelse av sjømatproduksjon. Disse aktivitetene har ikke bare bidratt til å utdype elevenes kunnskap, men har også fungert som inkluderende arenaer, der elever som kanskje ikke har deltatt i ordinær undervisning av ulike årsaker, har fått muligheten til å delta og bli inkludert i klassemiljøet. 

Betydelige konsekvenser

Å miste tilgangen til Salmon Center Molde som en læringsressurs mener rektoren vil ha betydelige konsekvenser for Bergmo Ungdomsskole. 

- Det ville ikke bare redusere mulighetene for elevene til å få et inngående innblikk i verdiskapningen som skjer regionalt, men det ville også påvirke rekrutteringen til næringen ved å begrense kunnskapen om utdanningsmuligheter innen yrkesfag og høyere utdanning. 

På bakgrunn av dette ber Bergmo Ungdomsskole om at tilgjengeligheten til Salmon Center Molde opprettholdes som en viktig ressurs for Bergmo Ungdomsskole og andre skoler i fylket. 

- Dette er avgjørende for å sikre en berikende læringsopplevelse for elevene og styrke forbindelsen mellom utdanning og næringslivet, heter det i høringssvaret.

Les flere saker om Havbruksutvalgets NOU her

NOU