Triploid laks. Foto: Kåre Storsæter, Havforskningsinstituttet.
Triploid laks. Foto: Kåre Storsæter, Havforskningsinstituttet.

- Triploid laks har noe høyere dødelighet enn diploid laks

Foreløpige resultater fra et pågående forsøk tyder på at triploid laks har noe høyere dødelighet enn diploid laks. Datagrunnlaget er imidlertid så lite at er vanskelig å trekke konklusjoner om hvorfor, skriver Havforskningsinstituttet i sin siste risikorapport.

Publisert

Triploid laks har andre krav til miljø- og oppdrettsforhold enn vanlig diploid laks. I et pågående forskningsprosjekt blir diploid og triploid laks oppdrettet under kommersielle forhold på Vestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge (Stien mfl. 2016).

Variasjon i akkumulert dødelighet etter 8 måneder i sjø for triploid test produksjoner og kontroll diploid produksjoner på de samme lokalitetene Nedre grense for boksene viser 25- og øvre grense 75-persentilen, mens streken i midten er medianen. Stiplet linje viser største og minste registrerte dødelighet, klare uteliggere er gitt som sirkler (klikk for større). Kilde: Havforskningsinstituttets risikorapport for 2017.
Variasjon i akkumulert dødelighet etter 8 måneder i sjø for triploid test produksjoner og kontroll diploid produksjoner på de samme lokalitetene Nedre grense for boksene viser 25- og øvre grense 75-persentilen, mens streken i midten er medianen. Stiplet linje viser største og minste registrerte dødelighet, klare uteliggere er gitt som sirkler (klikk for større). Kilde: Havforskningsinstituttets risikorapport for 2017.

For også å få data for fisk satt ut i 2016 har Havforskningsinstituttet i risikorapporten beregnet dødelighet frem til og med åtte måneder i sjø. Dataene tyder på at triploid laks har noe høyere dødelighet enn diploid laks.

- Noe av årsaken til dette kan skyldes «startvansker» som utfordringer med storskala produksjon av triploide egg og at det ikke har vært tilstrekkelig med tilgjengelig fôr tilpasset behovene til triploid laks, skriver Havforskningsinstituttet.

Dataene tyder også på at det er økt risiko forbundet med å sette ut triploid laks seint på året.

- Resultatene understreker viktigheten av mer forskning og ytterligere kontrollerte forsøk i liten og kommersiell skala for å få klarhet i hvordan triploid laks bør produseres.

Ikke et klart bilde

- Dataene for triploid laks viser at disse har økt risiko for forøket dødelighet i forhold til diploid, men analysen av mulige forklaringer  gir så langt ikke et klart bilde. Det er svært mange faktorer som påvirker fiskevelferden og det er fortsatt et relativt lite antall produksjoner av triploid laks å basere konklusjonene på.

Dette forverres av at for en del av produksjonene har det vist seg at selve triploidiseringen av eggene har vært delvis mislykket, noe som kan ha påvirket helsetilstanden til fisken også i sjø.