Oceanbox-teamet. Fra venstre: Svenn Hanssen, Kim Daniel Arthur, Stig Rune Jensen, Frank Gaarsted, Jonas Juselius, Radovan Bast, Ole Anders Nøst, Simen Kirkvik.

Vil gi havbruksnæringen hurtig tilgang på havstrømmene rundt oppdrettsanlegg

Det Tromsø-baserte programvareselskapet Oceanbox.io startet opp i april 2022 og bygger interaktive tjenester som presenterer værvarsel for havet langs norskekysten. Målet er å lage et «Yr» for havet.

Publisert

Gjennom interaktive verktøy vil Oceanbox.io gi havbruksnæringen hurtig tilgang på hvordan havstrømmene rundt oppdrettsanlegg og installasjoner langs kysten utvikler seg fremover i tid, opplyser selskapet i en pressemelding.

Daglig leder Svenn A. Hanssen opplyser at i Oceanbox.io ønsker de å gi alle som er interessert i det tilgang på verktøy som gjør de selv i stand til å analysere havforholdene, for eksempel ved utslipp av avfall eller spredning av partikler og lakselus.

Dette mener de vil gi større presisjon ved operasjoner og redusere risiko for skade på materiell og fisk under for eksempel avlusinger og forhindre bomturer pga. for sterke strømforhold. Analyseverktøyene vil også gi oversikt over hvordan avfall fra oppdrettsanlegg vil transporteres med havstrømmene og kan brukes til å motvirke skade på sårbare områder langs kysten.

Modellene som benyttes er vitenskapelige, godt dokumenterte, og brukes i dag av store konsulenthus i sine analyser og rapporteringer mot både myndigheter og havbruksnæringen. Gründerne bak Oceanbox.io har hver over 20 års erfaring fra forskning, utvikling og drift av løsninger for oseanografisk analyse og kommer fra både konsulentbransjen, IT-bransjen og offentlig sektor.

Økt fiskevelferd og minimering av skade på sårbare områder

Med erfaring fra tidligere prosjekter har gründerne sett at det tar for lang tid å få tilgang på informasjon om forholdene i havet for eksempel i ved utbygginger, plassering av anlegg og kritiske operasjoner. De ønsker derfor å gi alle som er interessert i det tilgang på verktøy som gjør de selv i stand til å analysere havforholdene, for eksempel ved utslipp av avfall eller spredning av partikler og lakselus.

Ved avlusing kan oppdrettsanlegget selv simulere hvor lusen ender opp, kartlegge eventuelle smittenettverk og velge det beste tidspunktet. Ved oppsett av nye anlegg kan transport av utslipp og avfall analysers for å finne den beste plasseringen, og unngå skade på sårbare områder langs kysten.

I første omgang er det oppdrettsnæringen og det offentlige som de mener vil ha mest nytte av tjenesten.

- De kan koble ut et forsinkende og fordyrende ledd når de for eksempel skal analysere situasjonen rundt oppdrettsanlegg. Med de nye løsningene får brukerne svar i løpet av minutter fremfor måneder med venting på statiske rapporter, sier daglig leder Svenn A. Hanssen i pressemeldingen.