Fra venstre Robert Oldeide og Bjarne Anker fra Fished, Anders Hoff fra Hofseth

Fished inngår avtale med Hofseth

Lager fremtidens ordresystem for sjømatnæringen.

Softwareselskapet FISHED og Sjømatselskapet Hofseth har inngått en avtale om bruk av Fished sin skybaserte programvareløsning for kjøp og salg av sjømat. 

I forbindelse med at softwareselskapet Fished lanserer et nytt og moderne ordresystem laget av og for sjømatnæringen, har selskapet inngått en avtale med Hofseth om bruk av løsningen 

Hofseth vil bruke løsningen til sine salg og logistikkoperasjoner og systemet vil erstatte Hofseth sin gamle løsning.

Fished har som ambisjon om å ta en ledende posisjon og å bli markedets mest avanserte og best tilpassede system for salg og eksport av alle typer sjømat. Hofseth er i tillegg til å bli kunde, en av en håndfull samarbeidspartnere for Fished på utvikling av løsningen.

Systemet skal lett kunne integreres med andre systemer som sjømatbedrifter i Norge bruker, og vil fungere som et nav for ordrer som prosesseres i verdikjeden.