Etter mye omfattende arbeid kan Kjell Åge Saure og Mathilde Hauge Saure i Plany smile bredt, ettersom deres hvileskjul for rensefisk nå har blitt sertifisert. Foto: Plany.

Plany har sertifisert sine hvileskjul- Opplever stor interesse

Flere oppdrettere ønsker at ekstrautstyr i merdene er sertifiserte. Plany valgte derfor å gjøre det med deres rensefiskskjul, selv om det ikke er noe krav. – Dette er et kvalitetsløft, sier Åkerblå. 

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Utstyrsleverandøren Plany opplevde ønske om, og også krav fra enkelte oppdrettere om sertifisering av ekstrautstyr som skal settes ut i merdene.  

- Vi har fått gode tilbakemeldinger på våre hvileskjul og valgte derfor å sertifisere disse. Det har vært en spennende og lærerik prosess og vi er svært fornøyde med å være i mål med dette arbeidet, opplyser administrerende direktør Kjell Åge Saure i Plany til Kyst.no.

Han forteller at de nå har sporbarhet på alle komponenter i produktet. I tillegg er det utført beregninger som viser påvirkning av hovedstruktur. Dette forklarer Saure er fordi at hvileskjulet ikke skal utgi noen fare for anlegget i forhold til rømming.

Gjengen fra oppdrettsselskapet Bjørøya. Fra venstre: Geir Hanssen, Alexander H. Breistrand, Oda Sofie T. Blengsli, og Arne Olav Dahle. Foto: Fredrik Dahle Klocke

- Vi er opptatt av miljø og produserer hvileskjul og andre produkt som har lang levetid. Våre hvileskjul produseres hos oss på Sunnmøre. Tilbakemeldinger av brukere er at den tykke taren gir en god flate for rognkjeksen å hvile på, opplyser han. 

Med denne sertifiseringen har det vært utført kalkulasjoner og beregninger for å finne laster som skjulene påfører et oppdrettsanlegg.

Sertifiseringen er gjort i.h.h.t. NS 9415 som innebærer grundige risikoanalyser, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift.

Saure sier at de leide inn eksterne aktører for å utføre analyser m.t.p. miljølaster (vind, bølgehøyde og strøm) som skjulene blir utsatt for og igjen overfører til flytering.

- Det har vært et stort stykke arbeid som er utført i denne perioden og vi har nå et godt produkt med høy kvalitet som vi har veldig gode tilbakemeldinger på, sier Plany-sjefen fornøyd. 

Geir Håvard Espnes teknisk leder i Åkerblå. Foto: Åkerblå.

- Et kvalitetsløft

Åkerblå AS har utført akkrediteringen etter NS-EN ISO/IEC 17065 av Norsk akkreditering som gjelder sertifisering av utstyr til akvakulturnæringen, både hovedkomponenter og ekstrautstyr.

- Åkerblå AS er positive til at Plany som leverandør av ekstrautstyr har valgt å sertifiseres noe av utstyret de leverer til akvakulturnæringen, og at de valgte oss som sertifiseringsorgan setter vi også selvfølgelig pris på. Dette er et kvalitetsløft som beviser at både de og utstyret som de leverer tilfredsstiller høye krav, Geir Håvard Espnes teknisk leder i Åkerblå. 

- Utstyret, i dette tilfellet deres rensefiskskjul, er sertifiserte etter NS9415:2009 (tekniske krav til flytende oppdrettsanlegg) og oppfyller langt på vei forventede krav i kommende versjon av standarden (NS9415:2021), fortsetter han. 

Per i dag er det ikke krav om produktsertifisering av ekstrautstyr for næringen, men Espnes mener det er tross alt et kvalitetsstempel både av leverandør og selve utstyret med en slik sertifisering. 

- Leverandøren beviser at de er i stand til å etterleve strenge standardiserte krav og eget kvalitetssystem, samtidig som de beviser at utstyret tåler tiltenkt bruk og ikke medfører fare for rømming av fisk, legger han til.