Det er påvist ILA på lokalitet Hallarvik. Illustrasjonsfoto: Kyst.no
Det er påvist ILA på lokalitet Hallarvik. Illustrasjonsfoto: Kyst.no

ILA påvist hos Knutshaugfisk

Det er påvist ILA på lokalitet Hallarvik i Hitra kommune i Trøndelag fylke. Lokaliteten drives av Knutshaugfisk.

Publisert Sist oppdatert

Det opplyser Mattilsynet fredag.

Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet etter helsebesøk 28. april om mistanke om ILA på lokalitet Hallarvik. Grunnlaget for mistanken var kliniske symptomer og patologiske forandringer forenelig med ILA.

Mattilsynet har stadfestet diagnosen 11. mai, på grunnlag av histopatologiske funn forenelig med ILA, og påvisning av ILA-virus ved to uavhengige metoder (immunhistokjemi og RT-PCR), gjort ved Veterinærinstituttet. Sekvenseringen av ILA-viruset viser at viruset er deletert (virulent variant).

Restriksjoner hos flere

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. På grunn av nærhet er også lokalitet Espenestaren underlagt samme restriksjoner.

Mattilsynet skriver at de kan pålegge tømming av lokaliteten.